Metge

El Govern aprova la creació d'un Comitè d'experts que treballarà per reformar el sistema sanitari

query_builder   14 juliol 2020 15:32

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la creació d'un Comitè d'experts que treballarà per reformar el sistema sanitari

  • L’objectiu és reforçar el sistema nacional de salut i garantir el caràcter universal, equitatiu, la sostenibilitat i la capacitat de resposta davant emergències com la pandèmia de la Covid-19

El Govern ha aprovat la creació del Comitè d’experts per a la transformació del sistema públic de salut i la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració de l’Agenda de transformació del sistema públic de salut. La pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova el sistema sanitari, que s’ha vist forçat a incrementar ràpidament les capacitats de vigilància epidemiològica, diagnòstiques i assistencials per contenir i mitigar els efectes de la pandèmia sobre la salut dels ciutadans de Catalunya. És per això que el Govern vol endegar un procés de reformes per tal de reforçar el sistema nacional de salut i garantir el caràcter universal, equitatiu, la sostenibilitat i la capacitat de resposta. Aquest procés s’ha de basar en una estratègia transversal que va més enllà de l’àmbit sanitari i que inclou també altres àmbits de la salut com el conjunt de serveis—residències assistides, llars residències, centres de dia i habitatges tutelats— que cobreixen les necessitats i situacions familiars de les persones grans, i multidisciplinària que tingui en compte l’elevat consens que existeix en el conjunt del sector de la salut i incorporant l’aportació de professionals amb expertesa, coneixement i experiència contrastada.

 

El Comitè d’experts per a la transformació del sistema públic de salut, aprovat avui pel Govern i adscrit al Departament de la Presidència, estarà format per persones de reconegut prestigi en l’àmbit del sistema sanitari, de l’economia de la salut i de l’administració pública, que seran nomenades pel president de la Generalitat. Les seves funcions principals seran, per un costat, l’elaboració d’un document sobre les actuacions de reforma del sistema sanitari que puguin ser incorporades a les polítiques sanitàries. Aquest document l’hauran de presentar en un termini màxim de dos mesos des de la data de publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per un altre costat, aquest òrgan assessorarà o informarà sobre les qüestions que li plantegi la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració de l’Agenda de transformació del sistema públic de salut.

 

Aquesta Comissió interdepartamental, adscrita al Departament de Salut, elaborarà, en el termini de tres mesos des de la data de publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’Agenda de transformació del sistema públic de salut d’acord amb el document del Comitè d’experts. Aquesta Agenda de transformació del sistema públic de salut haurà d’incloure, com a mínim, els continguts següents:

 

  1. a) Els principals àmbits de reforma.
  2. b) Les línies de transformació incloses en cadascun dels àmbits.
  3. c) La identificació dels actors, governamentals i no governamentals, implicats en el desplegament de les línies de treball.
  4. d) Els mitjans per impulsar la necessària millora del finançament del sistema públic de salut de Catalunya per tal de garantir la seva sostenibilitat i implementar l’Agenda de transformació del sistema públic de salut.