FEDER

El Govern transfereix 7 milions del Fons de Contingència per atendre les convocatòries sectorials de Cultura del Programa Operatiu FEDER 2014-2020

query_builder   28 juliol 2020 15:08

event_note Nota de premsa

El Govern transfereix 7 milions del Fons de Contingència per atendre les convocatòries sectorials de Cultura del Programa Operatiu FEDER 2014-2020

  • Es tracta d’actuacions que en data 4 de maig no estaven assignades en operacions concretes i varen ser destinades a pal·liar les necessitats d'emergència sanitària

El Govern ha aprovat la transferència de crèdits, per un import de 7 milions d'euros, entre els diferents conceptes pressupostaris del capítol 5 de la secció pressupostària Fons de Contingència, al capítol 7 del Departament de Cultura, del pressupost per al 2020, per atendre les línies de convocatòries i actuacions inscrites en plans sectorials del Departament per al cofinançament Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que en data 4 de maig no estaven assignades en operacions concretes, i varen ser destinades a pal·liar les necessitats d'emergència sanitària.

 

Aquesta transferència respon al fet que, entre els mesos de març i abril de 2020 la Comissió Europea va modificar els reglaments de desplegament dels fons europeus per oferir finançament a les administracions públiques i pal·liar així la despesa pública derivada de la pandèmia del coronavirus. Aquest context va donar lloc a una situació excepcional en què la Comissió Europea va decidir donar-hi resposta amb els recursos destinats a la política de cohesió del període 2014-2020. D’acord amb les indicacions del Ministeri d'Hisenda, calia destinar l'import FEDER no resolt en operacions seleccionades a les necessitats actuals de l'emergència sanitària. Aquesta despesa es pot finançar amb una taxa de cofinançament del 100%, flexibilitzant, a més, els procediments de selecció i accelerant els terminis de cobrament del FEDER.

 

L'impacte d'aquest requeriment del Ministeri d'Hisenda en el FEDER 2014-2020 ha obligat a reassignar el 20% dels recursos cap al finançament d'aquestes actuacions, i conseqüentment descomprometre les línies de convocatòries i actuacions inscrites en plans sectorials del FEDER que no estiguessin assignades en operacions concretes en data 4 de maig. En les convocatòries ja publicades, afecta totes aquelles en què no s'hagi notificat les resolucions provisionals als beneficiaris en la data indicada.

 

Les convocatòries d’ajuts FEDER del Departament de Cultura, gestionades per l’OSIC, es troben actualment en espera de concessió provisional. S’han reunit ja totes les comissions de valoració, convocades amb selecció pública prèvia, i resta només l’acte de concessió. Es preveu que l'OSIC emeti una resolució fonamentada en l'emergència sanitària i la necessitat de reassignació dels recursos que s'empara en les modificacions efectuades en el Reglament comunitari.

 

L'any 2019 es van aprovar les convocatòries per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic; els equipaments museístics, i els equipaments d'arts escèniques i musicals per import total de 27 milions d'euros.


Atesa la criticitat dels projectes vehiculats a través d’aquestes convocatòries, des del Govern s'ha assumit el compromís de buscar solucions, per tal que aquesta necessitat no impactés en el pressupost del Departament de Cultura. La previsió total per als exercicis fins al 2023 és de 27 milions d'euros, distribuïts de la manera següent: 7 milions (2020); 9 milions (2021); 6 milions (2022) i 5 milions (2023).

 

Els 7 milions d'euros transferits el 2020 són a banda de la sol·licitud del passat 15 de juliol al secretari general d’Economia de 10 milions d’euros, destinats a atendre les mesures del Pla de Rescat del Departament de Cultura que té la intenció de pal·liar i minimitzar al màxim les conseqüències econòmiques que aquesta pandèmia està deixant al sector cultural. Aquests 10 milions d'euros estaran destinats, en la mesura del possible, a impedir danys irreparables al teixit laboral, empresarial, institucional i creatiu que configuren el món de la cultura, i a establir les bases i els mecanismes per a la recuperació ràpida del sector.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined