Altres acords

Altres acords de Govern

query_builder   28 juliol 2020 15:45

event_note Nota de premsa

Altres acords de Govern

El Govern aprova adscriure una sèrie de fundacions a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

El Govern ha aprovat l’adscripció de diverses fundacions a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la vigent normativa de règim jurídic del sector públic. Addicionalment a les fundacions amb participació majoritària, que ja formaven part del sector públic de la Generalitat, s’hi adscriuen també diverses fundacions amb participació minoritària de l’administració catalana.

Concretament, s’integren per la via d’adscripció al sector públic de la Generalitat i, per tant, s’inclouran al seu pressupost i es regiran pel seu règim jurídic, les fundacions següents: el Tribunal Laboral de Catalunya, l’Institut Ramon Muntaner, l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), l’Observatori de l’Ebre, la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya i la Fundació Privada Mobilitat Sostenible i Segura.

Amb aquest acord queda aclarida l’Administració a la qual s’adscriuen aquelles fundacions amb participació minoritària de la Generalitat de Catalunya i la seva normativa d’aplicació. La Llei de mesures de l’exercici 2020 va establir que el Govern determina les fundacions a adscriure a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El text de l’acord insta els patrons de les fundacions a modificar els estatuts corresponents per fer constar que estan adscrites a la Generalitat, abans de l’1 de novembre del 2020.

El Govern proposa a la Junta General de socis de Circuits de Catalunya el nomenament de la presidenta del seu Consell d’Administració i del director general

 

El Govern ha acordat proposar a la Junta General de socis de Circuits de Catalunya, SL el nomenament de la senyora Maria Teixidor Jufresa com a nou membre representant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell d’Administració d’aquesta societat, en substitució de l’anterior representant, senyor Vicenç Aguilera i Caelles, que va cessar en aquest càrrec i també com a president del Consell d’Administració.

 

Així mateix, també s’ha proposat al Consell d’Administració de Circuits de Catalunya el nomenament de la senyora Maria Teixidor com a nova presidenta del Consell d’Administració de la societat i a instar al nomenament d’un nou director general de la societat, que recauria en el senyor José Luís Santamaría Romero, sempre que així s'acordi en el si de l'òrgan competent per nomenar-lo, que és la Junta General de socis.

 

El Govern aprova la renovació del sistema integral de la gestió de la fertilització (DERAN), per un import de 2,4 milions d’euros per al període 2021-2024

El Govern ha donat llum verda al desenvolupament informàtic del nou sistema integral de la gestió de la fertilització, DERAN, que permetrà disposar de funcionalitats que facilitin el compliment de les obligacions recollides al Decret 153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

D’altra banda, el nou sistema també ha de permetre disposar d’un sistema global flexible i adaptable a canvis futurs, on s’integrin els diferents sistemes d’informació, que possibiliti la gestió de les dejeccions ramaderes de forma integral, completa i telemàtica (en compliment de la Llei 39/2015, del procediment administratius comú de les administracions públiques), així com disposar de la informació resultant de la gestió de la fertilització, unificada, integrada, segura, actualitzada, immediata i accessible a tots els agents involucrats per a la seva consulta i/o actualització segons les seves competències.

Es tracta d’un projecte a llarg termini aprovat per un import total de 2.470.000 euros repartits de la manera següent:

 

Any

Import

2021

720.000,00 €

2022

680.000,00 €

2023

715.000,00 €

2024

335.000,00 €

TOTAL

2.470.000,00 €

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined