Altres acords

Altres acords

query_builder   13 octubre 2020 15:17

event_note Nota de premsa

Altres acords

El Govern dona llum verda a la reordenació dels consorcis comarcals de serveis ambientals a les comarques de Terres de l’Ebre

 

El Govern ha donat el vistiplau a la liquidació del Consorci de Serveis Agroalimentaris del Baix Ebre i Montsià (CODE) i, al mateix temps, ha ratificat l’acord pres per l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) de setembre del 2018, a través del qual la Generalitat hi estava representada. La liquidació d’aquest ens també comporta la creació del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE). L’objectiu és reordenar els consorcis comarcals de serveis ambientals a les comarques de les Terres de l’Ebre, aprofitar sinergies i apostar per la simplificació administrativa.

 

D’acord amb el text aprovat avui, el CODE es donarà per extingit jurídicament un cop es presentin els comptes finals i l’acta de liquidació del consorci davant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

 

El CODE, que va ser creat al 1992 pels consells comarcals del Montsià i el Baix Ebre per resoldre la problemàtica del mosquit del Delta de l’Ebre, va anar evolucionant al llarg dels anys fins a convertir-se en l’instrument tècnic des del qual se sustentaven les actuacions en salubritat pública, la gestió dels residus i de les aigües residuals, l’eficiència energètica i la gestió de determinats aspectes del paisatge i de l’entorn natural d’aquestes comarques, entre d’altres àmbits d’actuació. 

 

Per la seva banda, el COPATE va néixer l’any 2014 amb la voluntat de donar continuïtat i consolidar les accions que els consells comarcals de les Terres de l’Ebre havien desenvolupat durant els darrers 25 anys, accions encaminades a dotar de contingut i d’escala econòmica i tècnica suficient les competències locals en matèria ambiental.

 

Així, el COPATE ha sorgit de la fusió de cinc consorcis preexistents a les Terres de l’Ebre: el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE), el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del Montsià, el Consorci per a la gestió dels Residus de la comarca del Baix Ebre (ReBé), el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut i el Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals de la comarca del Montsià (CENAM).

 

Gràcies a la creació del COPATE s’han pogut simplificar estructures i tràmits administratius, compartir sinèrgies i economies d’escala, i focalitzar els recursos cap a la prestació d’uns serveis de qualitat, més eficients i amb un menor cost econòmic.

 

El Govern fa 57 contractacions d’emergència de subministraments i serveis de neteja amb motiu de la Covid-19

 

El Govern ha pres coneixement de 57 contractacions de subministraments, material i serveis de neteja per donar resposta a les mesures de protecció col·lectiva, de caràcter organitzatiu i de gestió en relació amb el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat del Pla d’emergències PROCICAT, amb motiu de la Covid-19.

 

El Departament d’Interior ha fet les contractacions d’acord amb el Decret llei de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. També, a través de la resolució del 13 de març, i prorrogada el 6 d’abril, el 5 de maig i, posteriorment, el 3 de juny, es va autoritzar la tramitació d’emergència per a la contractació de tots els subministraments, serveis i mitjans que siguin necessaris per afrontar la situació excepcional derivada de l’aplicació del Pla d’emergències PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

 

La direcció del Pla de Protecció Civil PROCICAT per malalties emergents va activar el Pla en el nivell d'emergència 1 el dia 12 de març de 2020.

 

 

El Govern fa dues contractacions d’emergència amb motiu de la Covid-19

 

El Govern ha estat informat de la tramitació d’emergència de dues contractacions efectuades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb la finalitat de respondre a la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19.

 

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha declarat d’emergència dues contractacions, mitjançant resolucions de 12 de maig de 2020, fetes a l’empara de l’article 5 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

 

 

El Govern treu a consulta pública prèvia la modificació del Decret que regula el catàleg de jocs i apostes i la seva planificació

 

El Govern celebrarà la consulta pública prèvia a la modificació del Projecte de Decret que regula el catàleg de jocs i apostes i la seva planificació. L’objectiu és donar compliment a la Moció 143/XII aprovada pel Parlament el 19 de desembre del 2019, i informar els sectors afectats pels canvis que es volen introduir en la normativa vigent.

 

 

El Govern demanarà al Comitè Assessor d’Ètica Pública orientacions sobre els fets que poden representar infraccions del codi de conducta dels alts càrrecs

 

El Govern ha acordat sol·licitar al Comitè Assessor d'Ètica Pública l’emissió d’orientacions i directrius sobre els fets que poden ser susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador per la infracció del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.