Portada guia

Territori i Sostenibilitat presenta una guia per ajudar les empreses del sector del transport de mercaderies per carretera a avançar en la transformació digital

query_builder   19 octubre 2020 14:56

event_note Nota de premsa

Territori i Sostenibilitat presenta una guia per ajudar les empreses del sector del transport de mercaderies per carretera a avançar en la transformació digital

  • El document, que ha estat elaborat pel Centre d'Innovació del transport, CENIT, pretén ser una referència per a aquelles PIMES que vulguin avançar en el seu procés de digitalització, atorgant-los una visió comprensiva de les tecnologies existents i guiant-les en aquesta trancisió
  • El sector afronta el repte digital sent conscient que afecta les empreses de manera integral en els seus processos i estructures organitzatives i que els permetrà tenir un major control i gestió de la seva activitat
Portada guia

La transformació digital és un canvi pel qual les empreses alteren el seu model productiu mitjançant la introducció de tecnologies que impregnen els seus hàbits així com els dels seus clients i proveïdors.

 Amb l’objectiu de dotar a les empreses d’aquest sector d’una guia que els permeti la presa de decisions en matèria de transformació digital, el departament de Territori i Sostenibilitat ha encarregat al Centre d'Innovació del transport, CENIT, grup de recerca de CIMNE, la Guia o Quadern d'innovació: Implementació de la digitalització a les empreses de transport terrestre de mercaderies.

 

La digitalització permet tenir un major control i una gestió de les tres variables fonamentals:

  • Flux d'informació o documental
  • Flux de mercaderies i/o vehicles
  • Flux monetari
Gràfic de fluxos del transport de mercaderies

El transport de mercaderies no és aliè a la transformació digital que les societats experimenten sinó que hi participa activament i és actor imprescindible i necessari per impulsar el desplegament eficaç dels serveis de les tecnologies a tota la societat.

 

L'última Enquesta Permanent del Transport de Mercaderies per Carretera (EPTMC) contemplava que les tones transportades per vehicles espanyols van créixer un 9,7% el 2017, considerant tant fluxos nacionals com internacionals. Els tipus de desplaçament que més creixen són els intramunicipals, augmentant en un 12,5%. La resta de trajectes augmentaren també, tot i que en menor mesura. A més, en el conjunt de l'estat el transport intern de mercaderia per carretera representa el 94,7% de les tones transportades.
Dades del transport de mercaderies

La idea és que el quadern guiï a l'usuari a prendre la decisió d'escollir una tecnologia a implementar, que serà l'escollida com la més desitjable en un moment i context determinat. A més, com a resultat del quadern, la implementació de la tecnologia seleccionada pot ésser planificada amb l'ajuda de les recomanacions proposades en l'elaboració d'un projecte de transformació digital.

Funcionament guia

La situació actual del sector

 

El sector del transport de mercaderies per carretera afronta aquests reptes amb les dificultats i adversitats que experimenta, tenint en compte l’evolució constant on hi ha un repartiment modal desequilibrat en el transport de mercaderies, amb un pes excessiu en el transport per carretera, amb una manca de suport en el transport multimodal, i sobretot on l'elevada atomització del sector ha generat una cadena complexa de subcontractació dins del propi sector, agreujat en un futur si les normatives locals, autonòmiques, nacionals i comunitàries no s’homogeneïtzen en un entorn digital comú i estandarditzat.

 

El reclam dels usuaris per controlar els enviaments amb una traçabilitat total, amb informació a temps real, i sobretot mitjançant un transport adaptat a les seves preferències, optimitzat i amb un menor cost, s'imposarà en un escenari pròxim. Per això mateix, alguns dels reptes més importants per als propietaris d'infraestructures i els operadors logístics passen pel manteniment de les infraestructures, la traçabilitat de les mercaderies i l'optimització de l’anomenada última milla.

 

Algunes de les solucions que pretenen abordar aquests reptes passen per l'economia compartida, el Big Data, Blockchain i Smart Contracts, solucions d'intermodalitat urbana i interurbana, l'ús de la realitat augmentada per a la formació d'operaris i l'assistència remota en reparacions delicades o la incorporació del suport dels vehicles autònoms (UAVs) en les activitats relatives a la logística. Solucions que impliquen l'ús de la tecnologia en un entorn digital i que posen de manifest l'estat de transformació en què es veu immers el transport i el canvi de perspectiva que patirà en els darrers anys.

 

És per això que aquest document pretén ser una referència per a aquelles empreses que necessitin, o s’interessin, en dur a terme un procés de digitalització, atorgant-los una visió comprensiva de les tecnologies que existeixen avui en dia, juntament amb aquelles que en un futur poden esdevenir una realitat, tot proporcionant-los una visió general per a l'ajuda a la presa de decisió per digitalitzar la seva organització.

 

La digitalització té un caràcter dinàmic, és a dir, no finalitza una vegada la tecnologia en qüestió és implementada, sinó que la dimensió digital de l'empresa és monitoritzada i avaluada a través d'aquest projecte. Per tant, l’estratègia digital de l'empresa ha de tornar-se a definir dins del projecte de transformació digital sota les directrius i objectius que l'empresa es marqui.

 

3  

Imatges

Quadre dades transport

Quadre dades transport 40

Fluxos

Fluxos 23

Fases selecció tecnologia

Fases selecció tecnologia 47

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 351