Regants

El Govern atorga 2 milions per modernitzar la xarxa de distribució de reg de la Comunitat de Regants de l'Alt Urgell de Tàrrega

query_builder   17 novembre 2020 15:21

event_note Nota de premsa

El Govern atorga 2 milions per modernitzar la xarxa de distribució de reg de la Comunitat de Regants de l'Alt Urgell de Tàrrega

  • L’ajut també servirà per incorporar-la al sistema del canal Segarra-Garrigues

 

El Govern ha aprovat atorgar 2.095.875 euros a la Comunitat de Regants de l'Alt Urgell de Tàrrega (CRAU) per finançar les obres de modernització de la seva xarxa de distribució de reg i per incorporar-la al sistema del canal Segarra-Garrigues.

 

Aquesta Comunitat de Regants ha dut a terme actuacions de millora en les seves infraestructures sense ajuts públics, motiu pel qual per poder fer front a la inversió de 4.191.750, va haver de recórrer a finançament bancari, el qual ha estat sufragat pels regants amb un cànon anual per hectàrea.

 

Aquestes actuacions es troben incloses dins de la zona regable del sistema Segarra-Garrigues, on el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) està duent a terme les obres per a la implantació del regadiu, a través del contracte entre l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat SAU (Infraestructures.cat) i l’empresa Aigües del Segarra-Garrigues SA (ASG).

 

En aquest marc, l’execució o finançament de la totalitat de les obres per part de la CRAU ha comportat un greuge comparatiu de caire social i econòmic dels regants d’aquesta Comunitat de Regants respecte a la resta de regants del sistema Segarra-Garrigues, els quals només han de finançar una part de la xarxa de reg executada pel DARP, d’acord amb l’article 47 del Títol IV del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós en matèria d’aigües de Catalunya.

 

El DARP ha executat les obres necessàries per dur a terme la connexió entre les xarxes de regadiu de la CRAU i les instal·lacions del sistema Segarra-Garrigues, i des de la darrera campanya de reg s’està subministrant aigua a la CRAU des de la xarxa de canonades de l’esmentat sistema de regadiu.

 

Vist que les obres executades per la CRAU han originat una xarxa de distribució que ha passat a formar part de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues, i atès que la comunitat de regants ha executat i finançat la totalitat de les actuacions de modernització, en data 26 d’abril de 2019 sol·licita al DARP una subvenció del 50% de la inversió executada, sol·licitant un import de subvenció com a màxim de 2.095.875 euros.

 

Per tal de facilitar el pagament d’aquesta subvenció per part del DARP i amb la finalitat d’interferir el mínim possible en les execucions pressupostàries, s’ha distribuït l’import sol·licitat, 2.095.875 euros, en 10 anualitats, amb un import màxim de 209.587 euros cada any.

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera convenient donar suport econòmic a la Comunitat de Regants de l’Alt Urgell de Tàrrega per modernitzar la seva xarxa de distribució de reg i per poder incorporar-se al Sistema Segarra-Garrigues amb les mateixes condicions que ho fan els regants d’aquest sistema actualment.