altres acords

Altres acords

query_builder   9 desembre 2020 15:29

event_note Nota de premsa

Altres acords

El Govern farà una consulta pública abans d’elaborar el projecte de decret dels Estatuts del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

 

El Govern obrirà una consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de decret per a l’aprovació dels nous Estatuts del Consell Nacional de Joventut de Catalunya. La proposta té per objectiu adaptar el model participatiu del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) a les noves realitats d’organització i participació de les persones joves, incloure la missió i valors que guien l’entitat, garantir la paritat en els seus espais de decisió i adoptar un llenguatge no sexista ni discriminatori a tota la norma.

 

 

El Govern aprova destinar 159.000 euros a l’organització i celebració de la Tercera Conferència Mundial de la UNESCO sobre Educació Superior a Barcelona

 

El Govern ha autoritzat destinar un import total de 159.000 euros, amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs del Departament d'Empresa i Coneixement, per atendre les despeses derivades de la signatura d'un conveni subvencional entre la Secretaria d'Universitats i Recerca i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) per a l’organització i celebració de la Tercera Conferència Mundial de la UNESCO sobre Educació Superior a Barcelona. L’import es desglossa en 90.000 euros per al 2020 i 69.000 per al 2021.

 

 

El Govern concedeix una aportació addicional al Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

 

El Govern ha acordat concedir una subvenció addicional a la Fundació Sitges-Festival Internacional de Cinema de Catalunya, per un import de 157.828 euros, provinent d’una aportació de capital de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per compensar les pèrdues d’exercicis anteriors. Aquesta subvenció es vehicularà a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura.

 

La Fundació Sitges-Festival Internacional de Cinema de Catalunya és una fundació del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que es va crear amb una dotació inicial de 30.000 euros.

 

La finalitat d’aquest ajut addicional és compensar les pèrdues acumulades de la Fundació, així com la reposició dels fons propis fins a la xifra de la dotació fundacional, és a dir, 30.000,00 euros, tal com exigeix l’article 332-8.2, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

L’article 14 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, estableix que les aportacions de capital a favor de les entitats en què la Generalitat participa majoritàriament, de manera directa o indirecta, en el seu  capital o en la designació de la majoria de representants amb dret a vot dels seus  òrgans de govern, de les entitats adscrites o a favor de les entitats que, sense complir aquestes condicions, es classifiquen com a Administració pública de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, es poden aplicar excepcionalment a la compensació de pèrdues d'exercicis anteriors, amb l'acord previ del Govern.

 

La Fundació va tancar l’exercici comptable de 2019 amb unes pèrdues acumulades per valor de 307.826 euros que no s’han pogut fer front en els exercicis anteriors. Aquesta xifra està per sota de l’import de la dotació inicial, com a conseqüència dels resultats negatius assolits els anys 2017, 2018 i 2019.

 

Nascut el 1968 com a 1a Setmana Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror, el Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya s’ha convertit en una cita ineludible per a professionals, cinèfils i per a tots els espectadors que volen veure les últimes tendències del gènere i aquest 2021 arribarà a la 54a edició.

 

L’organització del Festival correspon a una fundació integrada per representants de l’Ajuntament de Sitges, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i d’altres institucions, com també de diverses associacions i empreses públiques i privades.

 

 

El Govern aprova una partida de 500 cascos per abastir els nous comandaments del cos de Bombers de la Generalitat

 

El Govern ha aprovat la tramitació d’una contractació per al subministrament de 500 cascos per tal d’abastir el Cos de Bombers de la Generalitat: 225 de la tipologia F1, que són integrals i cobreixen totalment el cap; i 225 de la tipologia F2, més lleugers, que cobreixen la part superior del cap.

 

Els cascos formen part de l’Equip de Protecció Individual (EPI) de primera intervenció. És un element de protecció personal dels bombers imprescindible en totes les intervencions i són resistents als impactes de baixa-mitjana intensitat i a la temperatura. A més, també són compatibles amb les proteccions visuals.

 

L’àmbit d’actuació dels Bombers de la Generalitat és molt àmplia, ja que actua en tot tipus d’emergències, i segons quina sigui la intervenció i el grau de comandament es requereixen cascos diferents. Precisament, aquests 500 cascos es destinaran als nous comandaments (caporals, sergents i oficials) que estan acabant la formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i estaran operatius a partir del mes de gener de 2021.

El Govern signarà un conveni amb l’Estat per gestionar els ajuts destinats a pal·liar els danys ocasionats pels temporals Dana i Gloria

 

El Govern subscriurà un conveni amb l’Administració General de l’Estat per gestionar els ajuts previstos al Reial decret que declarava l’aplicació de mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats pels temporals i altres situacions catastròfiques, entre elles, les del temporal Dana d’octubre de 2019 i del temporal Gloria del gener de 2020.

 

L’acord, que se signarà entre el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública del Govern de l’Estat, s’emmarca en el conveni de 20 de desembre de 2018 que articula el marc de cooperació entre les dues administracions.