associcions

S'aprova que les associacions i les fundacions puguin reunir-se i adoptar acords per videoconferència fins al 31 de desembre de 2021

query_builder   22 desembre 2020 15:08

event_note Nota de premsa

S'aprova que les associacions i les fundacions puguin reunir-se i adoptar acords per videoconferència fins al 31 de desembre de 2021

  • És una mesura del Departament de Justícia per facilitar que les entitats puguin fer front a les seves obligacions legals durant la pandèmia


El Govern ha aprovat un Decret llei que faculta les associacions i les fundacions per reunir-se i adoptar acords per videoconferència i altres mitjans telemàtics fins al 31 de desembre de 2021, encara que els seus estatuts no ho estableixin. Es tracta d’una mesura del Departament de Justícia per facilitar que les entitats puguin desenvolupar la seva activitat i fer front a les obligacions legals en el context de pandèmia. Aquest Decret modifica l’anterior, que donava l’opció d’arribar a acords de forma telemàtica fins al 31 de desembre de 2020.

 

Acords sense reunió

 

El nou text també preveu que les associacions i fundacions puguin adoptar acords sense reunió fins al 31 de desembre de 2021, però només si no és possible fer servir mitjans telemàtics. Ho ha d’acordar la presidència o ho han de sol·licitar almenys dos membres de l’òrgan de govern. En el cas d’una assemblea general d’una associació, ho ha de proposar un vint per cent dels socis.

 

Terminis legals

 

El decret estableix que els terminis legals per aprovar i presentar els comptes anuals comencen a comptar una vegada transcorreguts tres mesos des de la fi de l’estat d’alarma. Per tant els terminis van començar a comptar a partir del 21 de setembre d’aquest 2020.

 

Facilitats per a les juntes de propietaris

 

El decret també suspèn fins al 31 de desembre de 2021 l’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris. Malgrat això, les juntes es podran celebrar abans d’aquesta data, amb les mesures de seguretat que en cada moment s’hagin d’aplicar, a iniciativa de la Presidència o si ho demana almenys un vint per cent dels propietaris amb dret a vot que representin el mateix percentatge de quotes.

 

La celebració de la junta també es pot dur a terme a través de videoconferència o per mitjans telemàtics. Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix.