altres acords

Altres acords

query_builder   29 desembre 2020 15:54

event_note Nota de premsa

Altres acords

El Govern autoritza incrementar la despesa sanitària en 61,8 milions d’euros mitjançant la redistribució de crèdits del pressupost

 

El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a destinar els sobrants de diferents capítols del seu pressupost a finançar despeses en equips d’atenció primària dels concerts sanitaris del CatSalut, amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. L’objectiu és garantir la màxima execució del fons Covid i que els recursos es destinin allà on hi ha necessitats immediates.

 

Les transferències de crèdit entre els diferents conceptes pressupostaris del Departament de Salut al capítol 2 (despesa corrent) es faran d’acord amb el detall següent:

 

Capítol

Import

1 (personal)

1.518.458,48

6 (inversió) i 8 (endeutament)

16.902.241,57

7 (transferències de capital)

5.048.859,00

 

Així mateix, el Govern ha autoritzat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a transferir 38.365.900 euros al Servei Català de la Salut per fer front a l’emergència sanitària derivada de la pandèmia. Aquest import correspon a la part sobrant dels 300 milions que va rebre del Fons de Contingència per al pagament del segon paquet d’ajuts als autònoms.

 

El Govern va atorgar un ajut de 2.000 euros a cadascun dels treballadors i treballadores per compte propi que es van inscriure al registre per accedir a aquesta prestació. Abans de saber el nombre de sol·licituds rebudes, es va fer una previsió de crèdit de 300 milions d’euros per assegurar que l’ajuda arribava a tothom que la demanés. Finalment, es van rebre 132.000 sol·licituds i es van atorgar ajuts per un import total de 264 milions d’euros. La diferència és la que el Departament de Treball transferirà ara al Servei Català de la Salut perquè pugui atendre necessitats urgents relacionades amb la pandèmia.