Mossos

El Govern modifica la Llei de la Policia per garantir la igualtat efectiva d'homes i dones en la plantilla dels Mossos d'Esquadra

query_builder   12 gener 2021 14:47

event_note Nota de premsa

El Govern modifica la Llei de la Policia per garantir la igualtat efectiva d'homes i dones en la plantilla dels Mossos d'Esquadra

El Govern ha aprovat avui el Decret llei que modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i s’estableixen mesures correctores per tal d'equilibrar la presència de dones i homes en la plantilla de Mossos d’Esquadra, actualment amb una presència majoritària d’homes. És per això que,  en les properes convocatòries d’accés al cos de Mossos d’Esquadra i en les d’ascens a la resta de categories del Cos, s’atorgarà preferència a la selecció de les persones aspirants del sexe menys representat (femení) quan aquestes es trobin en igualtat de criteris pel que fa a la idoneïtat de perfil amb les persones aspirants de l’altre sexe. Així, en la resolució dels empats de puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants s’atendrà la necessitat de garantir l’equilibri entre dones i homes en la plantilla del cos.

 

La disposició addicional setena que s’introdueix ara preveu que “mentre no s’aprovi el corresponent pla d’igualtat, i amb la finalitat d’assolir l’equilibri en el nombre de dones i homes en la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra, les convocatòries per a accedir a les diferents categories del cos de Mossos d'Esquadra han d’establir que els empats de puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants, com a primer criteri, s’han de dirimir donant preferència a les persones candidates del sexe menys representat quan aquest no arribi al 40% d’aquella categoria”.

 

Aquesta mesura és conseqüent amb les mesures considerades efectives en l’àmbit europeu per a garantir el màxim d’igualtat en la composició de les plantilles policials, entre les quuals destaquen especialment les que es focalitzen en els processos de selecció.

 

En aquest sentit, el Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, autoritzava la creació de 245 places del Cos de Mossos d’Esquadra per donar una resposta el més ràpida possible al dèficit que pateix la plantilla de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra. Per tal d’assolir els objectius de revertir el dèficit de plantilla amb la màxima urgència, s’estan elaborant les bases per a la convocatòria mitjançant oposició lliure de 435 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica, entre les quals s’inclouen les 245 noves places creades pel Decret llei 40/2020, de 10 de novembre.