Altres acords

Altres acords

query_builder   16 febrer 2021 14:30

event_note Nota de premsa

Altres acords

El Govern aprova l’aportació del contracte programa de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

 

El Govern ha aprovat la transferència d’1.363.214 euros del pressupost del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per finançar les despeses de funcionament del contracte programa de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya corresponents a l’anualitat 2021.

 

 

El Govern publica l’Índex de Preus Percebuts Agraris corresponents a l’any 2019 als efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de conreu

 

El Govern ha aprovat l’Acord pel qual es fa públic l’Índex de Preus Percebuts Agraris (IPPA) corresponents a l’any 2019 als efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de conreu. La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el Govern ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts.

 

L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per la Llei d'estadística de Catalunya; i forma part del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, aprovat per la Llei 5/2016, de 23 de desembre, de conformitat amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

 

L’Acord aprovat avui té com a objecte actualitzar els preus percebuts agraris establerts a l'Acord GOV/12/2020, de 4 de febrer, que feia públic l’índex de preus percebuts agraris corresponent a 2017 i 2018 a efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de conreu. Així, l'índex de preus percebuts agraris corresponent a 2019 a efectes de l'esmentada actualització és el següent:

 

Índexs anuals de preus percebuts agraris. Catalunya 2019

 

           

Classe d’índex

Valor anual 2018 (2015=100)

Valor anual 2019 (2015=100)

Percentatge de variació 2019/2018

 

Productes agrícoles

106,64

99,78

-6,43

 

Productes ramaders

100,49

109,73

9,19

 

Índex general

102,34

106,74

4,30

 

             

 

El Govern aprova el Decret sobre jornada i horaris dels Bombers de la Generalitat

 

El Govern ha aprovat el Decret sobre jornada i horaris del personal del cos de Bombers de la Generalitat, donant compliment als acords sindicals signats amb els representants de les organitzacions sindicals dels Bombers de la Generalitat el 2019.

 

Aquest nou Decret deroga el Decret 76/2014 vigent fins ara, que establia la jornada de compliment obligatori. Així, el nou Decret estableix com queda la jornada laboral dels Bombers funcionaris, després de reduir-la unes hores (48) per igualar-la a la jornada de la resta de funcionaris. En aquest sentit, els bombers professionals de la Generalitat fan ara 1.688 hores anuals; el 2021 faran 1.664 i el 2022 arribaran a les 1.640, com la resta de funcionaris.