22 milions

El Govern reserva 22 milions d'euros a contractes amb entitats que fomenten la integració i inserció social al mercat laboral

query_builder   2 març 2021 14:00

event_note Nota de premsa

El Govern reserva 22 milions d'euros a contractes amb entitats que fomenten la integració i inserció social al mercat laboral

  • Tot i l’impacte sobre l’activitat contractual de la Covid-19 en l’exercici 2020, la Generalitat va destinar 23,1 milions d’euros, un 5,21% més de l’objectiu reservat, a contractar empreses d’integració de persones amb discapacitats i d’inserció de col·lectius desafavorits

 

El Govern ha aprovat reservar 22 milions d’euros del total de la seva contractació pública per al 2021 al foment dels objectius socials. Aquest import és la suma total de les quantitats que els departaments de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic han de reservar aquest exercici per adjudicar contractes a entitats que fomentin la integració de persones discapacitades i a la inserció social de col·lectius desafavorits. Aquí s’inclouen els Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS) i les empreses d’inserció, o que tinguin en plantilla més d’un 30% de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social.

 

La Generalitat va començar a fer reserves socials per afavorir la contractació l’any 2002 i, d’aquesta manera, es va convertir en la primera administració de l’Estat en aquesta matèria. L’objectiu és doble: d’una banda, fer de la contractació pública una veritable eina per assolir polítiques públiques de generació d’ocupació per als col·lectius més vulnerables; de l’altra, donar suport institucional indirecte a la important tasca que duen a terme els centres i empreses que s’hi dediquen. Aquesta política també s’emmarca en la línia fixada per la directiva europea de contractació pública del 2014, que té com a finalitat facilitar l’accés d’aquestes entitats a la contractació pública, i en la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, que estableix que les administracions públiques territorials han de fixar mitjançant un acord el percentatge o la quantia d’aquesta reserva.

 

D’acord amb el text aprovat avui pel Govern, la Direcció General de Contractació serà l’encarregada de fer-ne el seguiment. En aquest sentit, cada vegada que s’adjudiqui un contracte reservat, els òrgans responsables d’aquesta unitat a cadascun dels departaments i entitats del sector públic hauran de comunicar-ho a la Direcció General mitjançant un formulari, com a mínim, amb una periodicitat bimensual. Així mateix, s’haurà de fer constar l’existència d’aquest contracte a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i al Registre Públic de Contractes, dins l’apartat “Reserva social”.

 

L’impacte de la pandèmia de la Covid-19

 

Més enllà de l’impacte que la Covid-19 ha tingut sobre el sistema de salut i l’economia, l’acord de Govern també subratlla els efectes provocats sobre l’activitat contractual ordinària de l’administració catalana durant l’exercici 2020. No obstant això, l’any passat la Generalitat va adjudicar un total de 23.147.929,61 euros a la contractació reservada a objectius socials, que representa un 5,21% de la quantitat reservada prevista.

 

Quantia de la reserva de contractació per departaments per a l’any 2021

 

 

Departament

(Incloses entitats sector públic adscrites)

IMPORT (€)

Presidència

520.000 €

Vicepresidència i Economia i Hisenda

385.000 €

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

52.000 €

Interior

508.300 €

Educació

400.000 €

Salut

6.924.350 €

Territori i Sostenibilitat

4.917.900 €

Cultura

350.000 €

Justícia

1.173.000 €

Treball, Afers Socials i Famílies

5.688.950 €

Empresa i Coneixement

600.000 €

Polítiques Digitals i Administració Pública

175.000 €

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

305.500 €

TOTAL

22.000.000 €