salut

El Govern aprova ampliar un programa de personal del CatSalut per seguir atenent la pandèmia

query_builder   9 març 2021 13:45

event_note Nota de premsa

El Govern aprova ampliar un programa de personal del CatSalut per seguir atenent la pandèmia

El Govern de la Generalitat ha decidit ampliar el Programa transversal del Servei Català de la Salut (CatSalut), aprovat al setembre passat, davant la continuïtat del progrés de la Covid-19. Concretament, la quantificació de l’ampliació a escala de suport de nou personal, en aquesta segona fase del Programa, es projecta tècnicament en 104 noves posicions, que se sumen a les 135 ja incorporades en la primera fase d’aplicació del Programa transversal.

 

Durant els mesos posteriors a la primera onada, es van preveure plans de contingència amb accions de suport a la contenció de la pandèmia, per a la protecció de la població amb més risc de contagi i agreujament i per adaptar la xarxa assistencial als eventuals nous rebrots. Aquest context va donar lloc a l’impuls, entre altres mesures sectorials i estructurals, d’aquest programa, que fins ara ha tingut una incidència molt positiva. No obstant això, el sistema ha de continuar donant resposta a totes les necessitats assistencials ordinàries de la població, a les patologies comunes greus i no greus i també a l’atenció a les persones amb malalties cròniques o amb múltiples patologies, en una dimensió de complexitat que s’ha vist augmentada al llarg dels darrers mesos. El sistema no pot aturar l’activitat habitual i, per tant, es treballa per mantenir-hi uns nivells de servei que responguin a les necessitats de la població, incloent-hi el sobreesforç per recuperar activitat ordinària que durant els pics en la gestió de les diverses onades de la pandèmia ha pogut resultar compromesa.

 

El progrés de la pandèmia, doncs, inclosos els riscos de rebrot i les previsions de futur en matèria de necessitats assistencials, aconsellen obrir una segona fase en el desenvolupament d’aquest Programa, destinada a consolidar la funció del Servei Català de la Salut en la governança del sistema públic de salut de Catalunya com a fórmula per garantir-ne l’equitat social i l’homogeneïtat territorial en termes d’accés i suficiència en la disponibilitat de recursos. Simultàniament, el Programa transversal ha d’erigir-se en una eina capaç de consolidar la vertebració d’una resposta dual eficaç al repte de l’atenció a la salut a curt i llarg termini en el nostre context: d’una banda, mitjançant la intensificació de la capacitat de coordinació i de tractament dels dispositius del sistema públic en la lluita directa contra la pandèmia i, de l’altra, en la recuperació i millora de l’activitat assistencial ordinària, tant en les línies d’internament hospitalari com en les comunitàries.

 

De fet, les circumstàncies de canvi tensional i màxima pressió sobre el sistema públic de salut provocades per la Covid-19 segueixen generant noves tasques informatives, assistencials, d’estructura i equipaments, organitzatives i gerencials que esdevindran feines canviants al llarg de molts mesos, perquè s’hauran d’anar adaptant processos i necessitats a l’evolució de la situació.