digital

El Govern amplia la col·laboració amb la Fundació i2CAT per desenvolupar solucions tecnològiques que millorin els serveis públics digitals

query_builder   16 març 2021 14:45

event_note Nota de premsa

El Govern amplia la col·laboració amb la Fundació i2CAT per desenvolupar solucions tecnològiques que millorin els serveis públics digitals

  • S’inclou una addenda al contracte programa per dur a terme activitats de recerca i innovació que contribueixin a la transformació digital de l’Administració

 

El Govern ha aprovat una addenda al contracte programa amb la Fundació i2CAT per impulsar la col·laboració amb aquesta entitat en activitats de recerca i innovació en l'àmbit de les tecnologies digitals avançades que contribueixin a  la transformació digital de l’Administració de la Generalitat.

 

La col·laboració i coordinació sorgida haurà de permetre dur a terme actuacions específiques orientades a dissenyar, desenvolupar i validar noves solucions tecnològiques innovadores que permetin als departaments de la Generalitat de Catalunya o a entitats del seu sector públic oferir més i millors serveis digitals a la ciutadania i a les empreses de Catalunya.

 

La Fundació Privada i2CAT Internet i Innovació digital a Catalunya és una entitat del sector públic sense ànim de lucre, participada majoritàriament per la Generalitat de Catalunya, que està adscrita al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

 

La Fundació i2CAT és un centre de recerca reconegut com a centre CERCA, la qual cosa implica que s'ha d'organitzar amb una planificació d'activitats fonamentada en un programa pluriennal, basada en un pla estratègic, amb una supervisió posterior de l'activitat científica i de l'activitat econòmica i financera i subjecta al principi de transparència i al retiment de comptes.

 

En aquest sentit, el Govern va aprovar per Acord de Govern de 17 de desembre de 2019 el contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i la Fundació Privada I2CAT, per al període 2020-2023, per un import total de 9.400.000 euros.

 

L’Addenda que s’aprova avui té la finalitat de complementar el contracte programa de la Fundació i2CAT amb activitats de recerca i d’innovació en l'àmbit de les tecnologies digitals avançades específicament adreçades a la transformació digital de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, com són el disseny i desenvolupament de noves solucions tecnològiques per a la millora dels serveis públics digitals.

 

Així mateix, l’addenda també té l’objectiu d’establir el règim de revisió i modificació del contracte programa perquè aquest contracte pugui ser modificat a través dels acords assolits a la Comissió de Seguiment i per incorporar les actuacions específiques addicionals que hagin estat aprovades.