El Pla de treball per a la campanya agrària de Lleida reforça la formació, la prevenció i la coordinació per fer-hi front en el context de pandèmia

query_builder   23 març 2021 15:13

event_note Nota de premsa

El Pla de treball per a la campanya agrària de Lleida reforça la formació, la prevenció i la coordinació per fer-hi front en el context de pandèmia

  • El document posa èmfasi en la vessant multidimensional de la campanya i de la lluita contra la Covid-19 i en la coresponsabilitat de tots els actors implicats
  • Estableix accions i recomanacions adreçades a institucions, municipis i empreses fruiteres, centrals i cooperatives en relació a la vigilància i seguiment epidemiològic, als equipaments i recursos humans, als ajuts als ens locals, als incentius per a la contractació de treballadors temporers i als programes de cribatges i de vacunació
Presentació Pla de treball de la campanya agrària de Lleida 2021
Ramon Farré, acompanyat per Divina Farreny i Ferran de Noguera, durant la presentació del pla de treball

La Generalitat ha presentat el Pla de treball per a la gestió coordinada de la campanya agrària de Lleida d’enguany, que estableix un seguit de recomanacions que els actors implicats han de tenir en compte per al desenvolupament de tots els àmbits de la campanya en un context de pandèmia.

El delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, ha afirmat que l’objectiu del pla és “preservar la vida i la salut de tothom i a la vegada permetre desenvolupar la campanya de la fruita en les degudes condicions”. En aquest sentit, ha dit que el pla s’ha elaborat des d’una perspectiva “preventiva, multidimensional i cooperativa”, perquè “no hi ha cap instrument ni cap mesura únics que resolguin per sí sols la complexitat de la campanya, sinó que els hem de considerar tots i tots alhora”; perquè

“s’han d’atendre simultàniament tots els aspectes de la campanya agrària que es veuen condicionats per l’afectació del coronavirus”, i perquè “és necessària la col·laboració entre els actors implicats perquè tots són imprescindibles per al seu bon desenvolupament”.

Farré ha explicat que el pla de gestió de la campanya agrària de Lleida reforça els components d’anticipació, formació i prevenció, els mecanismes de treball en xarxa, coordinació i transmissió d’informació entre tots els implicats, i el desplegament de les estratègies de cribratge i vacunació. Tot plegat, per tal d’adaptar-se de manera més ràpida i eficaç a la situació complexa i canviant del Covid-19 i corregir els desajustos que l’arribada sobtada del coronavirus va provocar en l’organització de la campanya passada.

La gerent de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha insistit en la multiplicitat de les mesures de prevenció que cal tenir en compte en la lluita contra el coronavirus i en la necessitat que es compleixin totes de la mateixa manera i simultàniament. Per minimitzar el número de contagis i reduir l'impacte sanitari, ha dit, a tall d’exemple, que “tant important és vacunar-se com no compartir plat ni estris de menjar”. “Les mesures preventives i de control de la infecció per part de tots els agents implicats en aquesta campanya de recollida de la fruita són més que necessàries mentre no tinguem immunitat de grup davant la Covid, cosa que encara trigarem uns mesos a tenir", ha conclòs Farreny.

El Pla de treball per a la gestió de la campanya agrària de Lleida incorpora, un cop ponderades, aportacions que han realitzat actors integrants de la Comissió de coordinació de la campanya agrària de Lleida des de la seva primera reunió celebrada a principis de gener. Aquesta comissió, presidida pel delegat del Govern, Ramon Farré, està formada pels directors/res i altres responsables dels serveis territorials dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Treball, Afers Socials i Família, Interior, Salut i Presidència, el president de la Diputació de Lleida, l’alcalde de Lleida i els dels municipis del Baix Segre, els presidents dels consells comarcals, el subdelegat del Govern central, les organitzacions agràries i sindicats, la Federació Cooperatives Agràries de Catalunya, Afrucat i diverses entitats socials.

El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tal i com ha explicat el director dels seus serveis territorials a Lleida, Ferran de Noguera, ha realitzat una  planificació de la producció prevista dels diferents cultius als municipis, amb el calendari de la recol·lecció, que s’aniran actualitzant en funció de les inclemències meteorològiques que es puguin anar produint al llarg de la campanya agrària.

Contingut del Pla de treball per a la Campanya Agrària 2021

Les accions que estableix el pla de treball es vertebren en diversos eixos, que fan  referència a les accions que han d’emprendre les institucions, els municipis i les empreses fruiteres, centrals i cooperatives en relació principalment a la vigilància i seguiment epidemiològic, als programes de cribatges i de vacunació, als equipaments i recursos humans, als ajuts als ens locals i als incentius per a la contractació de treballadors temporers. El pla també inclou un recull de recomanacions d’actuació en activitats i empreses agràries per a la campanya 2021.

En resum, el contingut del Pla de treball és el següent:

Programa d’informació i formació sanitària

.. Adreçat a tots els actors de la campanya de la fruita, inclosos empresaris, gestors d’empreses, tècnics de salut publica, tècnics del SOC, professionals sanitaris i treballadors estables i temporals de la fruita, pretén difondre els coneixements necessaris de la transmissió de la Covid-19, les mesures més rellevants en la reducció de la seva transmissió i els comportaments que redueixen aquest risc.

.. Per tal d’aprofundir la prevenció, el Departament de Salut està confeccionant material informatiu i de recomanacions per als empresaris de la fruita, per als treballadors i per a la població general (en aquest cas per al correcte compliment dels aïllaments domiciliaris i per al tall de les cadenes de transmissió del virus), que recullen millores respecte de l’any passat i que s’elaboraran en tots els idiomes necessaris. És una acció molt important per a la prevenció

Vigilància i seguiment epidemiològic

.. Es disposarà d’un centenar de persones per a fer la vigilància epidemiològica i seguiment de brots i contagis, així com també de mediadors a fi de facilitar la relació amb líders comunitaris per afavorir el coneixement Covid i la seva contenció.

Programa de cribratges

.. Es proposarà de fer un cribratge per tenir una composició inicial general a les empreses al començament de la campanya, un seguit de cribratges seriats amb la col·laboració de les empreses i altres quan escaigui de fer-los en cas de brots o altres circumstàncies. Les grans empreses amb alt nombre de treballadors seran prioritzades.

.. Els cribratges en població general o en grups seleccionats amb prevalences altes de la infecció poden ajudar a detectar població infectada asimptomàtica.

Programa de vacunació

.. La vacunació progressarà a mesura que el flux de vacunes augmenti i se’n garanteixi la continuïtat plena. La seva programació anirà evolucionant i se’n donarà compte amb continuïtat en el si de la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària. Tanmateix, els criteris orientadors de la vacunació seran que tingui en compte la realitat territorial, la seva dinàmica poblacional i l’experiència viscuda.  

.. S’adoptarà una estratègia territorial de vacunació que abasti la totalitat de la població i, per tant, també pagesos, treballadors del camp, empleats de centrals agràries, però no només, compassada amb l’evolució de la producció. Sense deixar d’aplicar-se prioritàriament als ciutadans segons les seves necessitats i circumstàncies personals, com fins ara, la vacunació també s’anirà adaptant a les necessitats demogràfiques i d’activitat productiva de la zona fruitera. Serà imprescindible la col·laboració dels ajuntaments, empreses i centrals agràries en aspectes com la transmissió d’informació.

.. Els col·lectius més vulnerables seran prioritzats, impulsant l’equitat durant tota la campanya de vacunació per aconseguir una resposta més àmplia a la pandèmia.

.. S’ubicaran sengles punts de vacunació general a Lleida, al Pavelló Onze de Setembre, ampliant-ne la capacitat operativa si s’escau, i al Baix Segre, en aquest cas a través d’un dispositiu mòbil quer també podrà actuar en altres punts del territori. S’aniran ampliant conforme avanci la disponibilitat de vacunes i evolucioni la campanya agrària a Ponent.

.. En qualsevol cas, la vacunació és voluntària i no condicionarà la contractació de cap persona.

Municipis

.. S’impulsarà la signatura del Conveni de Cooperació Interadministrativa amb tots els municipis fructícoles de Lleida i del Baix Segre, inicialment i si no estan ja signats, i amb posterioritat la resta de municipis conforme avanci la campanya, per tal que es constitueixin comissions de cooperació interadministrativa en cada municipi, amb intercanvi constant d’informació i col·laboració.

.. Es promourà la creació d’equips d'intervenció comunitària amb els ajuntaments, els consells comarcals, com a ens responsables de l’atenció social, Salut Pública i Atenció Primària.

.. S’ampliaran els contractes programes amb els Consells Comarcals i l’Ajuntament de Lleida, finançats pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a l’atenció a necessitats socials, amb coordinació amb aquest departament i el de Salut.

.. Es vetllarà, amb la participació dels ajuntaments i l’Administració de la Generalitat d’acord amb les competències respectives, per prevenir i evitar la sobreocupació i els infrahabitatges.

.. Es recomana de reservar en els diferents municipis un espai de triatge per a casos sospitosos i disposar d’estratègies d’organització dels espais per facilitar l’aïllament i quarantena, quan sigui necessari i imprescindible, arribat el cas.

Empreses fruiteres, centrals i cooperatives

.. S’enfortirà la relació amb el servei de prevenció de riscos laborals, que han de disposar de plans de contingència per casos de Covid en l’empresa.

.. S’incentivarà la realització de cribratges inicials i recurrents a les empreses, especialment a les de més gran nombre de treballadors.

.. Es proposarà la incorporació d’un agent Covid, amb recomanacions sobre les seves funcions

.. Es disposarà, quan correspongui, dels allotjaments previstos d’acord amb la normativa laboral, amb la recomanació de reservar un espai de triatge per a casos sospitosos i disposar d’estratègies d’organització dels espais per facilitar l’aïllament i quarantena per sectoritzar casos confirmats i contactes, amb una persona responsable del seu bon funcionament.

.. Es vetllarà per evitar riscos de sobreocupació.

Dispositius i serveis

.. La Manreana, a Juneda, i l’alberg de Bellpuig, avui ja en ús, acolliran persones que precisin de fer aïllaments i quarantenes i no disposin d’altre lloc on poder-los fer, finançats pels departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies.

.. Es comptarà amb els pavellons de la Fira de Lleida i els espais dels ajuntaments que aquests posin a disposició.

.. També es comptarà amb un espai “buffer” a la ciutat de Lleida, molt probablement en una instal·lació hotelera encara per concretar, per a aïllaments individuals i triatges.

.. Es comptarà amb la Creu Roja i altres organitzacions d’acció social per a l’atenció a les necessitats de persones amb vulnerabilitat i per facilitar el desplaçament de persones contagiades de Covid o els seus contactes estrets que ho necessitin, amb col·laboració amb els serveis socials.

Ajuts a ens locals

.. Es destinaran 4 milions d’euros per a la construcció d’un alberg municipal a Lleida i 450.000 euros per subvenir les despeses d’allotjament temporal i la gestió d’un espai d’aïllament i de quarantena per a persones que en precisin al dispositiu que determini l’Ajuntament de Lleida.

.. Es reservaran, via contracte programa, 125.000 euros per al Consell Comarcal del Segrià per a l’atenció a persones amb contracte temporal i per a l’assistència humanitària a persones que no disposin d’allotjament regular. Els consells comarcals de la Noguera, el Pla d’Urgell i les Garrigues tindran assignades dotacions de 75.000, 25.000 i 25.000 euros, respectivament, amb idèntiques finalitats.

.. El Fons extraordinari addicional per als ens locals dotat amb 20 milions d’euros per a l’any 2020 per finançar les mesures per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la Covid-19 tindrà continuïtat pel 2021, amb una dotació de 100 milions. D’aquests fons se’n podran beneficiar els  ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals.

Contractació de 54 persones amb plans d’ocupació del SOC

.. Enguany, la contractació serà per un període de sis mesos, entre maig i octubre, i no de quatre com fins ara. Els seleccionats rebran formació específica en els àmbits de salut i de gestió de la campanya durant la pandèmia. En la definició del perfil i condicions de contractació ja s’incorporarà que puguin estar disponibles per intervenir en més d’un municipi per atendre les necessitats territorials.

Incentiu a la contractació de proximitat

.. S’establirà un incentiu de 50 euros per setmana per cada contracte laboral entre maig i octubre formalitzat mitjançant el SOC, amb la condició que s’ofereixi allotjament gratuït al treballador/a o que aquests estiguin empadronats a menys de 40 km del lloc de treball. S’establirà un límit màxim de 200 euros per treballador, equivalent a quatres setmanes de durada de l’incentiu, fins a esgotar la dotació inicialment assignada d’1 milió d'euros. Es formalitzarà una convocatòria específica.

Seguiment de la campanya

.. Es faran reunions sectorials i del plenari de la Comissió per tal de fer el seguiment de la campanya sempre que calgui i, en tot cas, una al mes entre abril i setembre.

.. Es constituirà un grup de treball permanent a la Delegació Territorial del Govern a Lleida pel seguiment de la campanya, amb la contractació d’una persona tècnica i una administrativa. 


Recull de recomanacions d’actuació en activitats i empreses agràries

Un dels punts que preveu el Pla de treball per a la gestió coordinada de la campanya agrària 2021 en el context de pandèmia és l’elaboració d’un recull de recomanacions d’actuació en activitats i empreses agràries atenent la normativa vigent, l’estat de transmissió i coneixement de la Covid-19 i l’experiència de la campanya passada.

Aquest conjunt de recomanacions, elaborat amb el guiatge del departament de Salut, fa esment de:

  • La conveniència que les empreses disposin d’un pla de contingència amb les mesures organitzatives, tècniques i de formació dels treballadors que assegurin la prevenció i control de la COVID-19 i la figura d’un agent Covid-19 que en controli la correcta implementació
  • Les mesures de caràcter organitzatiu que han d’adoptar les empreses i els qui contracten treballadors, com ara adaptar els horaris i els torns per possibilitar l’entrada i sortida al treball de forma esglaonada i per evitar la concurrència i l’aglomeració en zones comuns
  • Les mesures de prevenció que les empreses i contractants han de garantir en els llocs de treball pel que fa a les distàncies entre les persones, la higiene, l’ús de la mascareta i, si s’escau, la ventilació de les instal·lacions on es desenvolupa l’activitat.
  • Les mesures preventives aplicades igualment al transport de treballadors i als allotjaments col·lectius i albergs perquè siguin llocs segurs.
  • Les recomanacions i prevencions adreçades als municipis en relació al cens població sobrevinguda, la relació coordinada amb el sistema sanitari, la correcta ocupació dels habitatges i allotjaments, la creació d’equips d’intervenció comunitària per tal de dur a terme les accions i mesures necessàries per afrontar la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 en el context de la campanya de la fruita, i l’habilitació d’espais de triatge per aquelles persones considerades casos sospitosos que no en disposin al seu allotjament per aïllar-se.
  • La pauta d’actuació que han de seguir les persones vinculades a la campanya de la fruita que presentin de símptomes compatibles amb la COVID-19.

(Podeu consultar amb més detall el contingut del recull de recomanacions d’actuació en activitats i empreses agràries en el document adjunt).

1  

Fitxers adjunts

Recomanacions d'actuació en activitats i empreses agràries en context de pandèmia

Recomanacions d'actuació en activitats i empreses agràries en context de pandèmia
PDF | 37