Portada del dossier 'Dones en l'Esport'

Dia Mundial de l'Activitat Física

L'Institut Català de les Dones i l'INEFC elaboren 'Dones en l'Esport', un dossier estadístic que analitza els biaixos de gènere en aquest sector

query_builder   6 abril 2021 19:21

event_note Nota de premsa

Dia Mundial de l'Activitat Física

L'Institut Català de les Dones i l'INEFC elaboren 'Dones en l'Esport', un dossier estadístic que analitza els biaixos de gènere en aquest sector

El 75% de les llicències federatives esportives a Catalunya són d’homes front un 25 % de dones

 La participació en competicions universitàries internes és clarament minoritària entre les dones, només representen el 9% del total de persones que hi participen, front el 91% dels homes

Per primera vegada respecte anàlisi anteriors les dones esportistes d’alt nivell superen en un 2% als homes

Llicències federatives per sexe a Catalunya

L’Institut Català de les Dones (ICD) i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), del Departament de la Presidència, han fet públic avui el dossier estadístic ‘Dones en l’esport’, un dossier estadístic que analitza amb perspectiva de gènere les darreres dades del sector. L’anàlisi ha estat elaborada per l’Observatori de la Igualtat de Gènere, òrgan adscrit a l’ICD, i l’Observatori Català de l’Esport, adscrit a l’INEFC, a partir de les últimes dades recollides.

Els àmbits que visibilitza el dossier són: hàbits i pràctiques esportives en la vida quotidiana, pràctica esportiva a nivell escolar i universitari, pràctica de competició, formació en l’àmbit esportiu i el mercat de treball de l’esport.

L’estudi posa de manifest que les dones participen més en esports no competitius que esports competitius. I que l’esport federat aglutina més homes que dones. Del total de llicències federatives a Catalunya, l’any 2019, un 75% són d’homes front a un 25% de llicències federatives de dones.

Tipus d'esport i sexe a Catalunya

El dossier també visibilitza la forta segregació horitzontal per tipologies esportives en base a estereotips de gènere.

Esportistes d'alt nivell per sexe a Catalunya

Ara bé, destaca el fet que per primera vegada respecte anàlisi anteriors les dones esportistes d’alt nivell superen en un 2% als homes.

Gràfic participació esportiva

El Dossier publicat avui posa també de manifest que:

-els espais de pràctica esportiva que més discriminació per gènere presenten en el seu ús són els camps. Les dones en fan un ús mínim, que no arriba al 2% front un 17% dels homes.

-El nombre d’estudiants que participen en les activitats i en les competicions internes organitzades pels serveis d’esports de les seves universitats és clarament minoritària entre les dones, només representen el 9% del total de persones que hi participen, front el 91% dels homes.

-   La composició de les juntes directives de les federacions esportives catalanes estan majoritàriament conformades per homes. La proporció de dones en les juntes directives ha augmentat un 12% en 20 anys, passant del quasi 9% l’any 2000 al 20,7% a 2020. L’any 2020 les juntes directives dels consells esportius de Catalunya estaven en un 27% composades per dones lluny encara de la paritat.

-    Les dones llicenciades i graduades en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport representen l’any 2019-2020 només un 22% del total.

-          En l’alumnat matriculat a màsters de l’àmbit de l’Activitat Física i de l’Esport es veu una tendència a l’alça pel que fa a la presència de dones. Encara que el nombre d’homes matriculats són quasi el triple que des dones.

Pla estratègic

El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 adverteix de la masculinització de l’entorn esportiu i de que les dones no competeixen en termes d’igualtat en les disciplines esportives respecte els homes. Apunta com a grans problemes el poc ressò que se’n fa en els mitjans de comunicació i la creença que es considerin de menys nivell els equips o lligues femenines. Les mesures d’aquest Pla, full de ruta estratègic i operatiu de les polítiques d’igualtat de gènere i contra la violència masclista del Govern de la Generalitat,  insten a superar estereotips sexistes per a què les dones puguin desenvolupar l’esport que vulguin i influir en la pràctica d’aquest.

 

Llei d’Igualtat

L’article 30 de la llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes estableix que cal garantir la igualtat efectiva de dones i homes per a practicar activitat física i esport, tant de lleure com de competició, a tots els nivells, inclosos els científics, tècnics, de control de les competicions, serveis mèdics i altres d’atenció a esportistes, de lideratge i de projecció i representació social. Així com fomentar la incorporació, la participació i la continuïtat de les dones en l’esport en totes les etapes de la vida, i incloure programes de conscienciació i foment de la presència de dones en els òrgans de decisió.

 

Dia Mundial de l’Activitat Física

Aquest dia internacional té l’objectiu de promoure l’activitat física i reduir el sedentarisme com a elements fonamentals de salut i benestar. En aquest darrer any, a causa de la pandèmia els hàbits esportius han hagut de canviar i més que mai cal lluitar contra el sedentarisme. El lema d’aquesta edició és “Cada pas compta” i anima la ciutadania a dur a terme accions individuals -o en grup bombolla- en el marc durant 4 setmanes (del 6 d’abril al 4 de maig). La iniciativa proposa fer activitats com caminar, anar en bicicleta, utilitzar les escales, nedar, ballar, marxa nòrdica, etc. Per participar cal registrar-se: formulari d'inscripció de l'activitat). Més informació: https://esport.gencat.cat/cada-pas-compta #gentactiva #DMAF2021 #CadaPasCompta.