regadiu

El Govern destina 1,4 milions al finançament de les obres de millora d'un tram de la xarxa principal del regadiu de la Comunitat de regants de la Sèquia Vinyals

query_builder   20 abril 2021 14:45

event_note Nota de premsa

El Govern destina 1,4 milions al finançament de les obres de millora d'un tram de la xarxa principal del regadiu de la Comunitat de regants de la Sèquia Vinyals

  • El projecte consisteix en la rehabilitació de la captació  i la construcció d’1,3 km de canonada de la xarxa principal que representa una inversió de 2,09 milions d'euros

 

El Govern ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) realitzar despeses per un import total d’1.462.229,40 euros per a contractar les obres d'execució del projecte de condicionament i millora de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants de la Sèquia de Vinyals, Sèquia Principal, en els termes municipals de Girona i Celrà (Gironès), en la part corresponent al tram comprès entre el pk 0+000 i el pk 0+860. 

 

L’autorització de despeses té un caràcter pluriennal. Estaran distribuïdes en les anualitats següents: 1.023.560,57 euros l’any 2021, i 438.668,83 l’any 2022. 

 

Es tracta d’una obra urgent a executar atès que, encara que s’han anat realitzant reparacions puntuals el canal actual presenta un elevat grau de deteriorament i l’estructura amenaça la ruïna a curt termini en certs trams.

 

El projecte a executar és la separata del ‘Projecte de condicionament i millora de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants de la Sèquia de Vinyals. Sèquia Principal, en els termes municipals de Girona i Celrà (Gironès) (clau expedient: TC-09413.1)’, que consisteix en la rehabilitació d’un primer tram de la sèquia, fins el pk 1+329,305, i que té un pressupost de 2.090.101,63 euros, dels quals el DARP executarà 1.462.229,40 euros, i la pròpia comunitat de regants executarà un pressupost de 627.872,23 euros.

 

El lot 1 que executarà el DARP correspon al tram comprès entre el pk 0+000 a pk 0+860, i inclou la rehabilitació de la captació al riu Ter i el tram corresponent de canonada principal de 1.400 mm de diàmetre, mentre que el lot 2, que serà executat directament per la Comunitat de Regants de la Sèquia Vinyals, correspon al tram comprès entre el pk 0+860 i el pk 1+329,305, incloent, a més de la construcció d’aquest tram de canonada principal del mateix diàmetre, les despeses corresponents a les expropiacions.

 

Des del punt de vista ambiental, el projecte compta amb l’autorització corresponent d’acord amb la resolució de data 4 de juny de 2013 de la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. Atès que l’obra s’inicia a la captació al riu Ter s’haurà d’aplicar les mesures correctores indicades per l’ACA, així com el control de les espècies de flora exòtica de caràcter invasor al llarg de l’obra, i tenir cura d’observar la presència de nàiades mitjançant les prospeccions oportunes per a tractar-les correctament.

 

Finalment, cal destacar que aquesta obra estarà cofinançada amb fons europeus (FEADER) i implicarà una sèrie de millores en la zona regable de la comunitat de regants com ara un estalvi potencial d’aigua de l’11 % (0,82 Hm3/any) i un benefici en la gestió de l’aigua per a 465 explotacions.