TIC

El Govern aprova destinar 4,5 milions d'euros entre 2022 i 2026 al desplegament de l'administració digital en l'àmbit de l'empresa

query_builder   4 maig 2021 14:30

event_note Nota de premsa

El Govern aprova destinar 4,5 milions d'euros entre 2022 i 2026 al desplegament de l'administració digital en l'àmbit de l'empresa

  • Les inversions es concreten a crear una administració sostenible, predictiva i proactiva, potenciar uns serveis públics centrats en l’usuari, fomentar les habilitats digitals del personal i impulsar una gestió pública moderna i flexible

 

  • Entre els principals projectes que s’impulsaran destaquen l’evolució del Canal Empresa cap a la proactivitat i la posada en marxa de les Oficines de Ciència de Dades en els àmbits de la Finestreta Única Empresarial, el turisme, el comerç, la indústria i la seguretat industrial

 

El Govern ha aprovat una inversió de 4.545.000 euros en el període 2022-2026 per desplegar l’administració digital en l’àmbit de l’empresa. Concretament, aquesta pluriennalitat es destinarà a cobrir les necessitats TIC del Pla Director de Sistemes d’Informació del Departament d’Empresa i Coneixement (en l’àrea d’empresa), així com les necessitats derivades del pla per implementar la Finestreta Única Empresarial (FUE) i la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica.

 

Tant el Pla Director de Sistemes d’Informació, iniciat al desembre de 2019, com la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, aprovada el desembre passat, tenen com a finalitat impulsar les TIC del Departament d’Empresa i Coneixement per avançar cap a una nova administració transformada digitalment. Els eixos d’actuació són els següents:

 

1.-  Creació d’una administració predictiva i proactiva: per oferir serveis proactius a les empreses, que s’avanci a les seves necessitats per ajudar-les i acompanyar-les en el seu naixement i creixement.

 

2.- Potenciació de serveis públics centrats en l’usuari: el disseny de les eines i processos s’ha de fer tenint en compte l’experiència de l’usuari, tant intern com extern. Posant l’usuari al centre s’aconsegueix crear serveis adaptats a les seves necessitats.

 

3.- Foment de les habilitats digitals del personal: assegurar que el personal coneix les funcionalitats de les eines actuals i realitzar una gestió del canvi que ajudi a transformar l’administració de forma conjunta, amb implicació de tots els professionals.

 

4.- Impuls d’una gestió pública moderna i flexible: fomentar una forma de treballar que permeti al funcionari realitzar les seves tasques d’una manera més eficient i flexible, adaptant-se àgilment a les noves necessitats canviants de professionals i empreses.

 

5.- Creació d’una administració sostenible: amb l’objectiu de disminuir les emissions de CO2 dels sistemes d’informació de l’administració, apostar per materials i metodologies que redueixin l’impacte mediambiental dels sistemes. A més, optimitzar els recursos per millorar el rendiment ambiental i buscar processos més eficients.

 

Entre els projectes que es duran a terme destaquen els següents:

 

  • L’Evolució del Canal empresa per recollir i impulsar els continguts de proactivitat, tant adreçats a empresaris com a intermediaris i gestors.

 

  • Creació de l’Oficina de ciència de dades de la Finestreta Única Empresarial (FUE), amb l’objectiu principal de fer recerca de dades sobre activitats d’empreses des d’un punt de vista de tramitació, tant per les dades recollides a Canal Empresa com per les dades externes complementàries que es requereixin incorporar al model. Aquest és el projecte nuclear per poder generar la proactivitat, a partir de la qual es podran fer tant recomanacions individuals a les empreses (identificació dels algorismes per a generar píndoles de proactivitat) com previsions més estratègiques i estructurals sobre les empreses i intermediaris.

 

  • Creació de l’Oficina de ciència de dades de Turisme, amb l’objectiu de preveure el comportament del turisme mitjançant tècniques de ciència de dades. L’origen de les dades serà sobretot extern del sector turístic, i també s’hi incorporaran les dades del sector turístic recollides els darrers anys per la Direcció General de Turisme. La metodologia aplicada a aquesta Oficina serà anàloga a la de la FUE.

 

  • Creació de les Oficines de ciència de dades de Comerç, Indústria i Seguretat Industrial, amb l’objectiu de generar coneixement en cada sector a partir tant de les dades disponibles per l’administració com de dades externes, amb una metodologia similar a la de l’Oficina de ciència de dades de la FUE. Per al cas de comerç i seguretat industrial, un dels aspectes principals a tenir en compte és el de generar intel·ligència per a les inspeccions. Per als àmbits d’Indústria i de Comerç, la promoció i el comportament dels sectors és també cabdal.

 

  • Actualització tecnològica dels sistemes actuals És imprescindible implementar millores tecnològiques per mantenir les funcionalitats operatives dels sistemes de back office del Departament, que requereixen d’adaptació tecnològica a les arquitectures actuals, més escalables i amb millors rendiments.