Port de Barcelona

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES 2021-2022

El Govern estima que el PIB català creixerà un 6% el 2021

query_builder   5 maig 2021 15:31

event_note Nota de premsa

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES 2021-2022

El Govern estima que el PIB català creixerà un 6% el 2021

  • El relaxament de les restriccions de mobilitat, les millores en el mercat laboral, l’extensió gradual de les vacunes i l’impuls de la política fiscal permeten avançar i consolidar una recuperació durant la segona meitat del 2021
  • El 2022, la inversió tindrà un major protagonisme i el PIB augmentarà un 5,2%, situant-se a nivells propers als del 2019
  • La taxa d’atur augmentarà fins al 13,3% el 2021 i la consolidació de la recuperació permetrà que es redueixi fins al 12,4% el 2022

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha publicat avui l’escenari macroeconòmic de Catalunya per al bienni 2021-2022, que preveu un creixement del PIB del 6,0% l’any 2021 i del 5,2% l’any 2022. Les dades apunten una recuperació gradual de l’economia catalana, després d’un cicle de 6 anys de creixement continuat que el 2020 es va veure interromput pel fort impacte de la crisi de la COVID-19. En preus corrents, el PIB català assolirà el 2021 un volum total de 240.632 M€, 16.500 M€ més que el 2020.

Aquestes estimacions es troben en línia amb les dels principals organismes internacionals, que pronostiquen una recuperació a escala global. El PIB de les economies avançades repuntarà un 5,1% el 2021, segons l’FMI. A la zona euro, les previsions d’aquesta institució suggereixen un creixement més moderat (del 4,4%) i per a Espanya, preveuen un augment del PIB del 6,4%. Si bé podria haver-hi noves restriccions puntuals per noves variants, la vacunació i els plans d’estímul fiscal facilitaran la recuperació.

La informació econòmica més recent indica una millora progressiva de l’activitat, sobretot a partir de la segona quinzena de març. El relaxament de les restriccions de mobilitat s’ha traduït en un major dinamisme del consum, d’acord amb les dades de compres amb targetes bancàries. També s’observa un comportament més favorable del mercat laboral i del comerç amb l’exterior. Aquests senyals més recents, juntament amb l’extensió gradual de les vacunes i l’impuls de la política fiscal, conviden a l’optimisme i han millorat les expectatives de poder avançar i consolidar la recuperació a la segona meitat del 2021.

Cal remarcar que els resultats de qualsevol exercici de previsió macroeconòmica en l’actual context d’incertesa s’han d’interpretar amb cautela. Els riscos segueixen orientats a la baixa  per la possibilitat de brots més virulents de la pandèmia (vinculats a noves variants). No obstant això, tampoc pot descartar-se una evolució més favorable de la situació sanitària que permetés avançar el relaxament de les mesures i la recuperació econòmica.

El creixement del PIB del 6,0% el 2021 recull tant la recuperació parcial de la demanda interna com el reequilibri de la demanda externa. La millora de la demanda interna es basa en el creixement del consum de les llars (7,4%) i de la formació bruta de capital (7,5%), components que recullen l’impuls de l’estalvi acumulat durant la pandèmia (l’anomenada demanda embassada), la millora de la confiança i el desplegament dels plans de recuperació. Pel que fa al consum de les administracions públiques, es projecta una progressiva desacceleració (amb un augment del 3,2%), després del creixement més intens del 2020. Les exportacions totals de béns i serveis avançaran un 8,5%, molt condicionades per la senda de recuperació del turisme estranger, mentre les importacions augmentaran a un ritme inferior (del 7,3%).

Les previsions per al 2022 suggereixen un avanç del PIB del 5,2%, que recull un patró de creixement molt semblant al del 2021. Tanmateix, s’espera més protagonisme de la formació bruta de capital (amb un augment de l’11%), alhora que es manté un impuls destacat del consum de les llars (amb un augment del 5,1%). El creixement del consum de les administracions públiques manté la desacceleració iniciada el 2021, fins a l’1,3%. Els fluxos amb l’estranger recuperen vitalitat, amb taxes que sobrepassen els dos dígits, amb un augment del 12,5% de les exportacions totals de béns i serveis i del 13,0% pel que fa a les importacions. La recuperació del consum dels estrangers guanya força el 2022, tot i que la recuperació plena dels fluxos turístics arribaria el 2023, unes perspectives que coincideixen amb l’escenari central del Banc d’Espanya i l’opinió majoritària del panel d’experts de l’Organització Mundial del Turisme.

Descens de la taxa d’atur al 2022

Les previsions sobre el mercat de treball del 2021 apunten a una recuperació intensa de les hores treballades (8,1%) i a una recuperació més gradual de l’ocupació equivalent a temps complet (4,4%). La variació de l’ocupació EPA queda continguda, atès que s’espera que bona part del creixement de les hores treballades vingui per la reincorporació dels treballadors afectats pels mecanismes d’ajust temporal i per la recuperació de la jornada mitjana. Aquesta dinàmica, juntament amb l’increment de la població activa (després del descens registrat el 2020), condueix a una augment moderat a la taxa d’atur, fins al 13,3%. 

Les previsions per al 2022 suggereixen un creixement més moderat de les hores treballades i de l’ocupació equivalent a temps complet, del 5,7% i del 3,3%, respectivament. Per tant, entre els anys 2021 i 2022 es recuperaria gairebé un 80% de l’ocupació equivalent a temps complet perduda el 2020. La consolidació de la recuperació durant el 2022 permetria un descens de la taxa d’atur, fins al 12,4%, una taxa molt per sota del que s’esperava quan va esclatar la crisi de la COVID-19 i que s’allunya de la taxa del 23% assolida durant la crisi financera global.

El document de previsions macroeconòmiques es pot consultar en aquest enllaç:

Previsions macroeconòmiques. Escenari macroeconòmic de Catalunya 2021 i 2022

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 37