pesca

El Govern aprova el desplegament del sistema de localització de vaixells per a la flota pesquera catalana

query_builder   1 juny 2021 13:23

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el desplegament del sistema de localització de vaixells per a la flota pesquera catalana

El Govern ha aprovat destinar un import d’1.455.000 euros a un programa per renovar i ampliar els dispositius de localització de vaixells per a la flota pesquera catalana. D’aquesta manera, es compleixen les obligacions incloses en la Política Pesquera Comuna reflectides en les prioritats establertes pel Fons Europeu Marítim Pesquer pel que fa al disseny i la implantació d'un sistema de localització de vaixells.

 

Aquest Programa, que tindrà una durada de dos anys i mig, permetrà la dotació dels recursos humans necessaris per a la implantació d’un sistema de localització de bucs que doni en temps real la posició de les diverses embarcacions de pesca professional.

 

El Programa que s’aprova avui permetrà iniciar el desplegament d’un sistema de localització de bucs al qual, en fases posteriors, es podran incorporar embarcacions pertanyents a altres sectors de l’Economia Blava.

 

La monitorització i el seguiment és fonamental per poder gestionar els usos i les activitats en un litoral únic quant al seu interès i valors naturals, que  proveeixen la ciutadania de salut i benestar, eviten conflictes dins seu i afavoreixen la protecció i conservació dels recursos i els seus ecosistemes.

 

La política de la Generalitat en matèria de pesca marítima en aigües interiors, de marisqueig i de pesca professional en aigües continentals s’orienta a l’explotació racional dels recursos pesquers i marisquers, a la conservació i la regeneració d’aquests recursos i a la viabilitat socioeconòmica del sector pesquer en particular.

 

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) és l’encarregada d’exercir les funcions d’autoritat marítima de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la pesca i l’acció marítimes i és l’òrgan competent per a la gestió pesquera en el marc de les competències de la Generalitat, i coordina alhora la planificació dels usos i les activitats que tenen lloc al medi marí.

 

El marc normatiu que regula a Catalunya la pesca professional ha permès que actualment tinguem ja set pesqueries cogestionades amb els Comitès de Cogestió corresponents. El seguiment, els acords i tota l’activitat d’aquests comitès es basen a disposar de la informació més ajustada i actual per dur a terme la gestió adaptativa dels recursos pesquers.