Mossos

El Govern introdueix la tipificació com a infracció de determinades conductes d'assetjament al cos de Mossos d'Esquadra

query_builder   22 juny 2021 13:34

event_note Nota de premsa

El Govern introdueix la tipificació com a infracció de determinades conductes d'assetjament al cos de Mossos d'Esquadra

  • El Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels Mossos va aprovar el passat juliol un protocol per a la prevenció i actuació de situacions d’assetjament

El Govern ha aprovat avui un decret llei pel qual es modifica l’article 68.1 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, per tal d’introduir-hi la tipificació com a infracció de determinades conductes d’assetjament i per dotar de seguretat jurídica a tots els agents implicats.

Així, es fa necessari tipificar les conductes constitutives d’assetjament per motius racials o ètnics, religiosos o de conviccions, discapacitat, edat, assetjament moral, sexual i per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere.

L’entrada en vigor de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes ha suposat, per a les institucions i l’Administració de la Generalitat, l’obligació d’aprovar un protocol de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe. En aquesta línia, el 30 de juliol passat, el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de Mossos d’Esquadra va aprovar el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

L’aprovació d’aquest Protocol també ha fet palesa la necessitat de tipificar de manera adequada aquests comportaments per tal de garantir una justa protecció de totes les treballadores i treballadors del cos. En aquest sentit, s’ha decidit actualitzar la normativa en matèria disciplinària del cos de Mossos d’Esquadra, modificant l’article 68.1 de la Llei 10/1994, i incloure aquestes conductes com a com a falta molt greu del règim disciplinari del Cos.

D’altra banda, el present Decret llei també pretén disposar d’un marc normatiu que permeti una revisió i una actualització àgils dels elements que integren la uniformitat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra per tal de garantir-ne l’adequació constant a les necessitats canviants del servei.