eventuals

El Govern adapta el nombre de personal eventual a la nova organització departamental

query_builder   22 juny 2021 13:55

event_note Nota de premsa

El Govern adapta el nombre de personal eventual a la nova organització departamental

  • Estableix un màxim de 152 llocs eventuals tenint en compte que els Departaments de la Generalitat han passat de 13 a 14 

El Consell Executiu ha fixat en 152 el nombre màxim de llocs de treball reservats a personal eventual dins l’Administració de la Generalitat per tal d’adequar-los a la nova organització del Govern, que ha passat de tenir 13 a 14 departaments. D’acord amb la nova distribució, el Departament de la Presidència disposarà d’un màxim de 41 llocs per a eventuals i el de la Vicepresidència, d’un màxim de 12. La resta de posicions de treball eventual, fins a un màxim de 99, es distribuiran entre els altres departaments, d'acord amb els criteris que estableixi la Comissió Tècnica de la Funció Pública.  

Personal eventual de polítiques transversals i a les delegacions  

L’acord signat avui també recull les previsions de personal eventual de les delegacions territorials, que es traduirà en un lloc de responsable de l’oficina a cada delegació. A més, la de Barcelona disposarà d’un lloc reservat a personal eventual d’adjunt al responsable de l’oficina de la delegació territorial.  

Com a novetat, i per tal d’aportar transparència i unificar criteris, aquests llocs eventuals s’assimilen retributivament als llocs de personal funcionari equivalents al grup A1 30.1 per al responsable de l’oficina de la delegació territorial, i al grup A1 24.4 per a l’adjunt al responsable de l’oficina de la delegació.  

Responent també a raons de transparència i seguretat jurídica, s’introdueixen en aquest acord les previsions sobre personal eventual de polítiques transversals, que queda fixat en un màxim de 5 llocs. Aquests tindran les funcions de coordinació i assessorament especial per implementar polítiques transversals del Govern que afectin tots els departaments.