taula

El Govern designa els representants de les comissions bilaterals i mixtes entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol

query_builder   29 juny 2021 14:29

event_note Nota de premsa

El Govern designa els representants de les comissions bilaterals i mixtes entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol

  • Amb aquestes designacions, el Govern posa en marxa els mecanismes que són de la seva responsabilitat pel que fa a les relacions institucionals entre els dos executius
El Consell Executiu ha designat la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat; a la Comissió Bilateral d’Infraestructures; a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, i a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, així com els representants de la Generalitat de Catalunya en cadascuna d’aquestes comissions.

La reestructuració del Departament de la Presidència atribueix a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament exercir les funcions de secretaria de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la Comissió Bilateral d’Infraestructures i de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat.

Amb aquestes designacions el Govern posa en marxa els mecanismes que són de la seva responsabilitat pel que fa a les relacions institucionals entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol.

Comissió Bilateral Generalitat-Estat

Aquesta Comissió és el marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat als efectes de la participació i la col·laboració de la Generalitat en l’exercici de les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya, com també de l’intercanvi d’informació i l’establiment, quan escaigui, de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d’interès comú.

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat és presidida per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i estarà integrada pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró; la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca; la delegada de la Generalitat a Madrid, Ester Capella, i el secretari general del Departament de de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font,  excepte en el cas que, en funció dels temes a tractar, la consellera de la Presidència consideri oportú designar un altre representant.

Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat són exercides pel director general de Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Bernat Costas. 

Abans de cada reunió del Ple de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, el Govern s’adreçarà als grups parlamentaris perquè cadascun d’ells, si ho consideren convenient, designin la persona que els representarà en les reunions prèvies que celebri la representació de la Generalitat.

Comissió Bilateral d’Infraestructures

La disposició addicional tercera de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de Compensació Interterritorial, s'ha d'equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de l'Estat per un període de set anys. El mateix apartat afegeix que aquestes inversions poden emprar-se també per a l'alliberament de peatges o la construcció d'autovies alternatives.

En un segon apartat de la disposició addicional tercera s’estableix que, per tal de complir la finalitat esmentada en l'apartat anterior, s'ha de constituir una Comissió integrada per les administracions estatal, autonòmica i local.

Aquesta Comissió és presidida pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, i els representants designats són el secretari general d’Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga; la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca; el secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font; la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Olga Arnau, i el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Lluís Soler.

Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat són exercides pel director general de Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Bernat Costas.

Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat 

La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat és l’òrgan bilateral de relació entre ambdues administracions en l’àmbit del finançament autonòmic. Li corresponen la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.

Aquesta Comissió és presidida pel conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, i els representants que en formaran part són la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca; el secretari general d’Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga; el secretari del Govern, Xavier Bernadí; la directora general de pressupostos; Anna Tarrach i la secretària d’Hisenda, Marta Espasa.

Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat són exercides pel director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Bernat Costas.

Comissió Mixta de Transferències Estat – Generalitat

Aquesta Comissió Mixta té l’objectiu de fer efectius els traspassos dels serveis inherents a les competències que corresponen a la Generalitat.

La presidència l’exerceix la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i els representants de la Generalitat de Catalunya són el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; la secretària general de la presidència, Núria Cuenca; el secretari del Govern, Xavier Bernadí; el secretari general d’Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga; el secretari general de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font; el director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Bernat Costas, i la delegada del Govern de la Generalitat a Madrid, Ester Capella.

La consellera de la Presidència, en funció dels temes a tractar, designarà dos representants més de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat són exercides per un funcionari de l’Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat, designat per la Comissió.