Camí de Vilamajor (Àger)

El Govern aprova el finançament de les obres de millora del camí de Vilamajor a Masos de Millà i Mas de Marcó a Àger (Noguera)

query_builder   13 juliol 2021 13:58

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el finançament de les obres de millora del camí de Vilamajor a Masos de Millà i Mas de Marcó a Àger (Noguera)

  • Les obres seran executades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb una inversió total de 995.876,68 euros
El Govern ha autoritzat realitzar una despesa per contractar les obres d’arranjament i millora del camí de Vilamajor a Masos de Millà i Mas de Marcó, en el terme municipal d’Àger, per un import total de 995.876,68 euros. L’autorització de despeses té un caràcter pluriennal i està distribuïda de la manera següent: 344.688,73 euros l’any 2021 i 651.187,95 euros l’any 2022. 

Entre els anys 1996 i 1997, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va realitzar una actuació al camí de Vilamajor als masos de Millà i Mas de Marcó consistent en l’eixamplament del camí, amb el corresponent moviment de terres, la construcció del drenatge longitudinal i transversal, i la construcció del paviment consistent en base de tot-ú i capa de rodadura de mescla bituminosa en fred.

Amb el pas del temps i l’ús, el deteriorament del camí ha estat progressiu, dificultant el trànsit i la seguretat dels usuaris que l’utilitzen per accedir a la seva residència habitual. En total, el camí té una llargada de 9,436 km.

Les inversions en la xarxa de camins permeten la reducció del despoblament de les zones rurals perquè faciliten l’accés en un temps prudencial a serveis bàsics com la sanitat pública, farmàcies, educació i l’administració pública, serveis bàsics sense els quals ben poca gent acceptaria viure-hi. D’aquesta manera, es contribueix a l’equilibri territorial. Així mateix, també es millora la seguretat vial dels camins on s’actua. Aquesta actuació i d’altres que s’estan duent a terme en la xarxa de camins rurals milloren la qualitat de vida de la població rural i permeten l’activitat econòmica en aquestes zones, on hi ha dificultats per poder-hi accedir.