• El cap de l’Executiu ha destacat que s’aprovarà el Pla Nacional per a l’Eradicació de l’Amiant i un projecte de llei per aconseguir-ho
  • Pere Aragonès ha encapçalat la presentació del Mapa de l’Amiant de Badia del Vallès
El president Aragonès durant la seva visiat a domicilis afectats per l'amiant a Badia del Vallès (foto: Jordi Bedmar)
El president Aragonès durant la seva visita a domicilis afectats per l'amiant a Badia del Vallès (foto: Jordi Bedmar)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha posat de relleu “el compromís del Govern per fer de Catalunya un país lliure d’amiant”, que es concretarà amb “l’aprovació del Pla Nacional per a l’Eradicació de l’Amiant i amb el projecte de llei per aconseguir-ho, que portarem al Parlament”.

El cap de l’Executiu, que aquest matí ha encapçalat la presentació del Mapa de l’Amiant de Badia del Vallès, ha posat de relleu que amb l’aprovació del Pla Nacional “donarem un salt qualitatiu endavant, completarem el cens de materials i productes amb amiant i elaborarem el marc normatiu necessari per assolir els objectius del pla”.

El president ha explicat que aquest compromís amb l’eradicació de l’amiant “el portarem a terme amb el conjunt d’administracions del país, també amb els ajuntaments”. “Cal que ens hi impliquem de forma coordinada, integral i col·laborant perquè després de 30 anys l’eradicació de l’amiant sigui plenament efectiva”, ha subratllat.

Pere Aragonès ha destacat que el Mapa de l’Amiant de Badia del Vallès “és un pas importantíssim per eliminar la presència de l’amiant com a material nociu al nostre entorn i per guanyar seguretat i qualitat de vida”. Aquest estudi, pioner a Catalunya i a l’estat, identifica la presència i la degradació dels elements d’amiant al parc d’habitatges de tota la ciutat. L’estudi també estableix prioritats de retirada d’aquest material en funció del seu estat i indica les metodologies a aplicar per a la seva eliminació.

El Mapa s’ha realitzat a iniciativa de la Comissió de l’Amiant, formada per l’Associació de Veïns de Badia del Vallès i l’Ajuntament. L’estudi l’ha realitzat l’empresa ACM 2020 i la dirigit Lluís Mallart, especialista en l’anàlisi de la presència d’aquest material.