Teclat d'ordinador

Estadística oficial dels mediadors d'assegurances

El sector de la mediació d'assegurances a Catalunya genera 791 milions d'euros de negoci l'any 2020

query_builder   16 juliol 2021 11:48

event_note Nota de premsa

Estadística oficial dels mediadors d'assegurances

El sector de la mediació d'assegurances a Catalunya genera 791 milions d'euros de negoci l'any 2020

  • Les assegurances de No Vida, encapçalades per autos, assistència sanitària, multirisc de la llar, multirisc industrial i responsabilitat civil general, representen un 78,24 % del total de l’activitat
Teclat d'ordinador

El sector de la distribució tradicional d’assegurances privades a Catalunya va tancar l’exercici 2020 amb un volum de negoci de 790,90 milions d’euros en primes intermediades, un 2,71 % menys que l’ any anterior, i amb una reducció de 22 entitats, seguint la tendència d’anys anteriors. Aquestes són algunes de les dades que es poden trobar a l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any publica la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat.

Aquesta informació, que es pot consultar al web del Departament, s’elabora a partir de la documentació que faciliten els 528 corredors d’assegurances i els 80 agents d’assegurances vinculats inscrits a Catalunya. “Gràcies a les DEC, podem fer una radiografia i mesurar la salut del sector, any rere any”, assegura Xavier Erbàs, subdirector d’Entitats Asseguradores i Mediadors de la Generalitat. Per a Erbàs, el més destacat de les DEC del 2020 és que, malgrat l’impacte transversal de la pandèmia, que ha colpit la majoria d’àmbits de la societat, “el sector ha aconseguit presentar unes xifres de negoci similars a les 2019 tot i la reducció d’un 3,49% del nombre d’Entitats”. “Cal fer esment especial i meritori al fet que, malgrat la reducció d’actors, no es palesa cap impacte en la xifra d’empleats, situada als mateixos nivells de 2019”, ha subratllat.

Un altre fet que ha contribuït positivament a resistir millor l’embat dels efectes de la Covid-19 ha estat un increment de l’activitat dels auxiliars externs a l’hora de captar nou negoci arreu, especialment per part dels agents d’assegurances vinculats.

Disminueix el nombre d’entitats i el volum de primes intermediades, tant en Vida com en No Vida

D’acord amb l’anàlisi de les dades, l’evolució de les carteres intermediades entre les dues tipologies de mediadors registra  un comportament força homogeni. Així, els corredors d’assegurances, amb una reducció d’entitats del 3,47%, respecte al 2019, disminueixen el volum de primes intermediades en un 2,61% (-6,23% en nova producció). D’altra banda, els agents d’assegurances vinculats, amb una caiguda en el nombre d’entitats del 3,61%, respecte al 2019,  baixen el volum de primes intermediades en un 4,11% (-9,63% en nova producció). En conjunt la cartera decreix tant en Vida (-4,81%)  com en No Vida (-2,11%).

Pel que fa al pes dels diferents rams de No Vida, autos segueix encapçalant la llista, any rere any, amb un 37,73% del total. El segueixen assistència sanitària (12,61%); multirisc de la llar (11,32%); multirisc industrial (7,98%) i responsabilitat civil (6,9%).

Un sector que no destrueix ocupació

D’acord amb la DEC, les empreses de distribució d’assegurances inscrites a la Generalitat proporcionen ocupació a 3.116 persones: 1.641 homes (52,66%) i 1.475 dones (47,34%). Les dones ocupen el 77,25% de la categoria de personal empleat i els homes el 72% del personal directiu. Aquestes empreses han facilitat 64.065,46 hores de formació als seus mitjans personals amb una inversió associada anual de 226.064,79 €.

Durant l’estat d’alarma, es van fer gestions per obtenir l’elegibilitat dels mediadors d’assegurances inscrits a la Generalitat de Catalunya, per acollir-se a la línia de finançament de l’ICF -avalada al 100% per Avalis de Catalunya- derivada de l’impacte de la Covid-19, destinada a atendre les necessitats de circulant i, alhora, assegurar el manteniment de llocs de treball.

La majoria d’aquestes empreses (47,2%) tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d’entre 7 i 15 entitats asseguradores, i el 92,22 % situen la seva facturació per sota de 3 milions d’euros. D’altra banda, 43 empreses (7,07%) declaren una facturació superior a 3 milions d’euros i assoleixen el 42,59% del total de primes intermediades. Finalment, el conjunt de les sumes assegurades per responsabilitat civil professional puja a 3.602,15 milions d’euros i el valor afegit al cost dels factors suma 79,13 milions d’euros.

Millores en la tramitació

Des de l’any 2006, els mediadors d’assegurances envien telemàticament aquestes dades al Departament d’Economia i Hisenda, a través de l’Oficina Virtual de Mediadors d’Assegurances (MEDC@T). L’objectiu és doble: d’una banda, facilitar la remissió de la informació de la seva activitat anual i, de l’altra, acreditar la vigència dels requisits per al manteniment de la seva inscripció.

Amb la voluntat de facilitar aquest tràmit, la Generalitat ha implementat aquest any un nou procediment que permet als mediadors designar un representant perquè un tercer pugui tramitar la DEC en el seu nom d’una manera segura i transparent. Aquesta nova funcionalitat, que respon a una demanda del mateix sector, soluciona alguns dels inconvenients amb els quals es trobaven els afectats per les caducitats dels certificats digitals durant el període de presentació. Així, d’una banda s’amplia la possibilitat de representació de les DEC en els Col·legis de Mediadors, les associacions i els gestors administratius; i, de l’altra, es redueix el temps de dedicació de les entitats a la confecció i presentació de la DEC en poder delegar-ne aquestes tasques en un o varis tercers.

La informació detallada de les DEC 2020 està disponible al web del Departament d’Economia i Hisenda:

Informe resum DEC 2020 (corredors d'assegurances)  

Informe resum DEC 2020 (agents d'assegurances vinculats)

 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 84