El conseller Giró durant la seva intervenció en el Ple del Parlament

El Parlament convalida el Decret llei d'ordenament del joc de loteria de la Generalitat per adequar-lo a la nova forma jurídica i organitzativa

query_builder   29 juliol 2021 12:41

event_note Nota de premsa

El Parlament convalida el Decret llei d'ordenament del joc de loteria de la Generalitat per adequar-lo a la nova forma jurídica i organitzativa

  • El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, destaca que el text normatiu simplifica la gestió, i equipara l’esquema normatiu de la loteria pública catalana a l’estatal, per garantir la igualtat de condicions en el mercat.  
  • Des de 1992 l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) ha destinat a finalitats socials gairebé 300 milions d’euros, “una xifra notable, però insuficient”, segons Giró.
  • El Decret llei estipula que els beneficis es continuaran destinant a projectes socials i impossibilita l’entrada de capital social a Loteries de Catalunya, SAU
El conseller Giró durant la seva intervenció en el Ple del Parlament

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha presentat aquest matí al Parlament el Decret llei 16/2021, de 13 de juliol, d’aprovació de mesures urgents d’ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya. El Decret convalidat adopta les mesures necessàries i efectua les modificacions normatives imprescindibles per tal de fer efectiu l’inici de l’activitat de Loteries de Catalunya, SAU, amb plenes garanties.

Jaume Giró ha remarcat que “amb aquest decret llei ordenem el nostre sistema de Jocs, simplificant-ne la gestió, alhora que adaptem i modernitzem la normativa de loteries. Equiparem l’esquema normatiu de la loteria pública catalana a l’estatal, per garantir igualtat de condicions en el mercat”.

La convalidació d’aquest Decret llei és un darrer pas de la transformació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya (EAJA) en una societat anònima de naturalesa unipersonal, Loteries de Catalunya SAU, amb capital 100% públic. Segons el conseller d’Economia i Hisenda, “volem empènyer el potencial que té Loteries de Catalunya, essent més eficients i competitius, davant dels altres operadors”.

Giró ha destacat que “des de la seva creació, Loteries de Catalunya ha destinat a finalitats socials gairebé 300 milions d’euros. Una xifra notable, però insuficient, que ha estat destinada al finançament d'inversions, programes i actuacions d'atenció a la gent gran, a persones amb discapacitat i al funcionament de centres d'atenció a la infància”. El conseller ha afegit que “aquest compromís social es reafirma plenament amb aquest decret llei, que pretenem que pugui garantir el màxim retorn social dels beneficis que s’obtenen”.

En aquest sentit, el text legal adopta diverses mesures, com la creació del Fons de loteries per a la prosperitat i la cohesió social, o a la impossibilitat de donar entrada de capital social a Loteries de Catalunya, SAU.

El decret llei també inclou canvis que modernitzen i racionalitzen la gestió de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya. Fins el moment, l’EAJA concedia una autorització administrativa als 2.200 punts de venda existents. A partir d’ara, Loteries de Catalunya SAU subscriurà contractes mercantils amb els nous punts de venda. Les persones titulars d’autoritzacions vigents no es veuran afectades i seguiran amb aquesta vinculació fins la seva finalització, a no ser que optin pels nous contractes com a instrument de vinculació, ja que les condicions econòmiques seran les mateixes.

D’altra banda, el Decret llei equipara les loteries catalanes amb les loteries d’àmbit estatal, que són competidores en el mercat pel que fa a la comercialització de nous jocs de loteria o la modificació dels jocs en funcionament.

Salt endavant

En aquest sentit, Jaume Giró ha argumentat que “tots els països del nostre entorn tenen loteries públiques. A l’Estat, les comunitats tenen plena competència reguladora en el joc, excepte en el joc online i les loteries d’àmbit estatal. Les comunitats autònomes són, per tant, competents per organitzar les loteries que operin exclusivament en el seu territori”. I en aquest punt, el responsable de les finances catalanes ha volgut ressaltar que “tanmateix, sols Catalunya gestiona una loteria pròpia”.

I aquest fet, “que sigui l’única comunitat que hagi decidit operar la seva pròpia loteria, només demostra la voluntat ferma i continuada de maximitzar el nostre àmbit competencial”, ha reblat Giró.

2  

Imatges

Fotografia (1)

Fotografia (1) 128

Fotografia (2)

Fotografia (2) 81

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 104