Imatge decorativa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Juliol del 2021

Els afliliats a la Seguretat Social augmenten en totes les comarques a 31 de juliol, tant en variació anual com mensual

query_builder   6 agost 2021 10:01

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Juliol del 2021

Els afliliats a la Seguretat Social augmenten en totes les comarques a 31 de juliol, tant en variació anual com mensual

MapaNPafi2021M07

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 31 de juliol, augmenta un 4,8% respecte a l’any anterior i se situa en 3.362.507 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran i els més intensos es presenten al Pallars Sobirà (9,5%) i al Tarragonès (9,0%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (3,1%), el Baix Llobregat (3,4%) i el Vallès Occidental (3,8%).

En relació amb el mes de juny, el nombre d’afiliats ha augmentat un 1,2% al conjunt de Catalunya  i també ha augmentat a totes les comarques i Aran. Els augments més elevats s’han registrat a Aran (9,9%) i al Pallars Sobirà (6,8%), mentre que els més baixos han estat al Vallès Occidental (0,1%), al Vallès Oriental (0,3%), al Bages i a l’Alt Penedès (0,4%, en tots dos casos).

L’augment interanual del nombre d’afiliats és més elevat en les dones (5,4%) que en els homes (4,2%), a 31 de juliol

Al mes de juliol i respecte del mateix període de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre del d’homes (5,4% i 4,2%, respectivament) al conjunt de Catalunya.

L’augment més elevat d’afiliades respecte d’afiliats s’ha traslladat a pràcticament totes les comarques i Aran. Cal destacar el cas de la Terra Alta, on les afiliades han augmentat un 6,7% i els afiliats un 0,4% i també Aran amb un augment interanual de les afiliades del 10,7% i dels afiliats del 5,5%.

Al conjunt de Catalunya, el 53,6% de les persones afiliades al juliol són homes i el 46,4%, dones. El Barcelonès és la comarca on hi ha més paritat entre homes (51,6%) i dones (48,4%). Per contra, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra i el Priorat són les comarques on la proporció de dones afiliades és més baixa, no arriba al 42%.

Els afiliats de menys de 30 anys augmenten molt més que la resta de grups d’edat

Per edats, al juliol del 2021 el 16,8% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 36,7%; els de 45 a 54, el 28,1%, i els de 55 anys o més, el 18,4% del total.

El col·lectiu més jove ha augmentat molt per sobre de la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques i Aran. Al conjunt de Catalunya els afiliats de menys de 30 anys han augmentat un 13,7% i a quatre comarques, encapçalades pel Priorat, l’augment ha estat superior al 20%. El grup de 30 a 44 anys, és el que menys ha augmentat en relació amb el mateix període de l’any anterior (1,0% al conjunt de Catalunya), i sis comarques han registrat variacions negatives, encapçalades pel Pla d’Urgell (-2,0%) i el Baix Llobregat (-1,5%).

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten un 4,5% al conjunt de Catalunya i també augmenten a totes les comarques i Aran, mentre que els de 55 anys o més augmenten un 5,5% al conjunt de Catalunya i només disminueixen lleugerament a la Ribera d’Ebre.

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (8,7%) és més elevat que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (4,1%) a totes les comarques excepte a dues

Al juliol del 2021, el 87,2% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 12,8% del total. L’augment interanual d’aquests últims és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (8,7% i 4,1%, respectivament) i a totes les comarques (excepte a dues). Les úniques comarques on l’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola supera el de la població estrangera són la Cerdanya (on els afiliats estrangers augmenten un 4,1% i els de nacionalitat espanyola un 9,4%) i al Berguedà (3,6% i 4,2%, respectivament).

La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (30,3%) i dobla la mitjana catalana. També tenen proporcions elevades l’Alt Empordà (22,7%) i el Barcelonès (21,9%), el Segrià (21,8%) i el Pla d’Urgell (21,5%). En canvi, el Berguedà i l’Anoia són les comarques on la proporció d’afiliats estrangers és més baixa (7,9% i 8,0% respectivament).

Les afiliacions del sector serveis augmenten a totes les comarques a 31 de juliol del 2021, en relació amb l’any anterior

El sector serveis, que representa el 78,3% de les afiliacions, ha augmentat en 149.846 afiliacions a 31 de juliol respecte de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 5,8%, el més elevat de tots els sectors. D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (29.758) i el Vallès Occidental (14.649), seguit del Baix Llobregat (12.268) i el Maresme (9.469); en canvi, en nombres relatius, les comarques que registren les taxes de variació més elevades són el Pallars Sobirà (12,0%) i la Selva (11,4%).

El nombre d’afiliacions al sector industrial ha augmentat en 9.498 a 31 de juliol del 2021 en relació amb un any enrere, xifra que suposa un augment interanual del 2,0%. Per comarques, les afiliacions a la indústria només han disminuït a la Segarra (-1,4%) i al Moianès (-0,2%), mentre que l’augment més elevat l’han registrat la Cerdanya (11,8%) i la Terra Alta (8,4%). En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (1.028) i al Barcelonès (877).

La construcció, amb un increment de 7.428 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 3,6% interanual. Per comarques, totes augmenten el nombre d’afiliacions, excepte la Ribera d’Ebre (-6,6%) i la Terra Alta (-4,8%). En nombres absoluts, destaquen el Barcelonès i el Vallès Occidental, amb augments del nombre d’afiliacions de 2.134 i 521 persones, respectivament. En nombres relatius, els increments més elevats es troben a la Cerdanya (11,5%) i a Aran (9,6%).

L’agricultura és el sector que ha crescut menys (625 afiliacions, que representen un augment de l’1,0%). Per comarques, el nombre d’afiliacions ha crescut a 31 comarques i s’ha reduït a 9 i a Aran. En nombres absoluts, el creixement més elevat ha estat el del Segrià (361 afiliacions), mentre que la disminució més elevada ha estat la de les Garrigues (-68 afiliacions).

La proporció més elevada d’afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya i al Pallars Jussà

El 21,3% de les afiliacions per compte d’altri a 31 de juliol del 2021 són a jornada parcial. La Cerdanya i el Pallars Jussà són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (26,8% i 25,5%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (14,8%). Cal considerar que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les comarques amb proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Baix Ebre

A 31 de juliol del 2021, a Catalunya, el 27,1% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l’Alta Ribagorça (42,7%), el Pallars Sobirà (41,4%) i el Baix Ebre (38,5%). Per contra, les que mostren un grau de temporalitat més baix són el Baix Llobregat (23,3%) i el Vallès Occidental (24,0%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 279

Taules

Taules
XLSX | 55