FOTO

El Pla de Govern situa la cultura al centre de les polítiques públiques

query_builder   28 setembre 2021 17:11

event_note Nota de premsa

El Pla de Govern situa la cultura al centre de les polítiques públiques

  • Construir un sistema cultural de referència, garantir l’accés a la cultura, assegurar el futur del català i el repte de l’audiovisual, eixos de la legislatura
  • El Govern es marca com a objectiu l’assoliment del 2% del pressupost de la Generalitat per a cultura
FOTO

El Govern vol posar la ciutadania al centre de la cultura i la cultura al centre de les polítiques públiques. Així ho ha manifestat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la seva compareixença durant el debat sobre l'orientació política general del Govern celebrat avui al Parlament de Cultura, en què ha presentat els eixos principals del Pla de Govern de la XIV legislatura. Així, l’Executiu, a través del Departament de Cultura, s’ha marcat els objectius següents: treballar per la recuperació del sector i per construir un sistema cultural de referència; garantir l'accés lliure i universal a la cultura com un dret bàsic inalienable; dinamitzar el sector audiovisual com a font de creixement econòmic i, també, com a motor de preservació de la diversitat cultural europea; i finalment, assegurar el present i el futur del català, l'occità i la llengua de signes catalana en un context plurilingüe.

El Govern és conscient que la cultura és la porta d’accés a la creativitat, a la integració i a l’esperit crític, a més d’un dret constitutiu de l’Estat del benestar, conjuntament amb la salut, l’educació i les polítiques socials. Per això, i per poder fer front a les conseqüències de la pandèmia, s’ha marcat com a objectiu l’assoliment del 2% del pressupost de la Generalitat per a cultura al final de la legislatura.

Per tal de construir un sistema cultural de referència, a banda de l’increment pressupostari, el Departament de Cultura actualitzarà, coordinarà i implementarà diversos plans del sector cultural: el Pla integral del teatre; el Pla integral de la dansa; el Pla integral del circ; el Pla integral de les arts visuals; el Pla per la conservació, la protecció i la difusió del patrimoni cultural immoble de Catalunya; el Pla integral de la música; el Pla Nacional de la Fotografia i el Pla Nacional del Llibre i la Lectura. D’altra banda, es treballarà per enfortir la Mancomunitat Cultural, mitjançat la incorporació d’una representació dels municipis i la modificació del seu marc regulatori. S’actualitzarà la legislació cultural mitjançant l’aprovació, per exemple, d’una Llei del sistema cultural i drets culturals de Catalunya i d’una Llei del patrimoni cultural immaterial català i de foment de l’associacionisme cultural. També s’estudiaran eines de mecenatge cultural, així com taxes o altres mecanismes tributaris per afavorir els continguts audiovisuals; es desenvoluparan els punts de l’Estatut de l’Artista de competència del Govern i es promourà una política de desenvolupament de públics; es redefinirà la governança d'institucions culturals i es promourà un programa d'impuls d'equipaments culturals, especialment aquells amb base associativa; s’impulsaran polítiques actives de difusió en internacionalització i es treballarà en la transformació i la modernització de les indústries culturals.

Amb l’objectiu de garantir l'accés lliure i universal a la cultura com un dret bàsic inalienable, el Departament de Cultura desplegarà el Pla de Museus 2030, tot completant el Sistema de Museus de Catalunya, incrementant el fons per a l’Adquisició de Béns Mobles i la Col·lecció Nacional i gestionant el pla d'inversions per a la millora de les infraestructures i museografies; impulsarà la tecnologia digital a l’accessibilitat, difusió i coneixement del patrimoni cultural català; aprovarà i desplegarà el Pla d’Arxius i Gestió Documental 2030;  promourà projectes per a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible en el sector cultural; iniciarà la integració dels ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars; impulsarà l’Estratègia d’arts en salut i ampliarà les actuacions de cultura i salut; crearà un programa de cultura inclusiva, adreçada als col·lectius més vulnerables, i revisarà i actualitzarà el Mapa de Lectura Pública a Catalunya d’acord amb el nou entorn social i tecnològic.

Pel que fa a la dinamització del sector audiovisual com a font de creixement econòmic, el Departament de Cultura treballa en l’elaboració del Pla de l’audiovisual mitjançant la creació i desenvolupament de l'Acord marc de l'audiovisual previst per la Llei de cinema. També centrarà els seus esforços en l’establiment de plans d’innovació i digitalització de la cultura, com ara el Pla de Cultura Digital, elaborat amb els centres de recerca i de creació, universitats, artistes, empreses, esdeveniments, etc., així com en l’elaboració d’una estratègia digital per als equipaments escenicomusicals, biblioteques i centres de creació, i el suport a projectes de creació i producció de videojocs, en especial en la seva gènesi, per possibilitar el desenvolupament de prototips i projectes. A més, es desplegarà el Pla de digitalització de la Filmoteca i dels arxius del país. Finalment, també s’impulsarà un hub de l'audiovisual que sigui referent al sud d'Europa en la incorporació de tecnologia.

Finalment, quant a assegurar el present i el futur del català, l'occità i la llengua de signes catalana en un context plurilingüe, el Departament de Cultura ja treballa per liderar un gran Pacte Nacional per la Llengua per tal de protegir, incentivar i incrementar l’ús de la llengua catalana en tots els sectors, especialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre la població jove i allà on encara és molt deficitari (etiquetatge, justícia, producció audiovisual, videojocs, etc.). També impulsarà el pla pluriennal de Política Lingüística; elaborarà una anàlisi prospectiva de la llengua; fomentarà la creació de continguts en català a les xarxes socials per pal·liar l’absència de referents en aquest àmbit i acabar amb la invisibilització que pateix el català. D’altra banda, el Departament de Cultura ja treballa per assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i en occità; per impulsar la presència del català en les tecnologies basades en la intel·ligència artificial i a les interfícies de veu per a la comunicació entre persones i màquines, així com als videojocs i a les tecnologies de la informació i de la comunicació. També es potenciarà el foment de l'aranès amb les institucions araneses, així com en potenciar la llengua de signes catalana, tot incrementant pressupostàriament els ajuts a projectes de foment. Finalment, també s’incidirà en l’impuls de la cultura i la llengua catalanes a la Catalunya exterior.