Renovables

El Govern aprova la modificació del decret d'energies renovables per accelerar la transició energètica a Catalunya

query_builder   26 octubre 2021 14:05

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la modificació del decret d'energies renovables per accelerar la transició energètica a Catalunya

  • El text incorpora mesures per ordenar i equilibrar la implantació d’energies renovables, per minimitzar-ne l’impacte social i territorial i també per facilitar la pràctica de l’autoconsum
  • Els projectes d’energia eòlica i fotovoltaica hauran d’acreditar l’acord del 50% dels terrenys sobre els quals es projectin, i també que s’ha presentat una oferta de participació local
  • Es dona llum verda a l’elaboració d’un Pla Territorial Sectorial d’energies renovables, i s’obre la porta a buscar mecanismes de compensació per part d’aquells territoris que no generin un 50% de l’energia que consumeixen

El Consell Executiu ha aprovat avui la modificació del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, amb l’objectiu d’introduir-hi millores per accelerar la implantació d’energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya posant les bases d’un model energètic propi distribuït, democràtic i participat i amb cohesió territorial. El nou text incorpora diferents mesures per ordenar i equilibrar la implantació d’energies renovables, per minimitzar-ne l’impacte social i territorial i també per facilitar la pràctica de l’autoconsum, tant en l’àmbit industrial com en l’àmbit dels edificis residencials plurifamiliars. El Decret haurà de ser convalidat pel Parlament en el termini d’un mes.

Aquest Decret llei és el primer pas del full de ruta del Govern per a la transició energètica a Catalunya a partir d’un nou model energètic més net, sostenible, just i democràtic, i ha de facilitar el compliment de la Llei del Canvi Climàtic, que fixa que l’any 2030 les energies renovables han de suposar un 50% de l’energia elèctrica consumida a Catalunya i situa la neutralitat d’emissions l’any 2050.

En els pròxims mesos, el Govern desplegarà altres iniciatives que conformen el full de ruta presentat la setmana passada pel president Aragonès i la consellera Jordà, com la Xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica, el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les energies renovables, la Llei de transició energètica o la creació de l’energètica pública.

La modificació del Decret llei inclou la incorporació de mesures i instruments per donar prioritat a instal·lacions d’energies renovables de dimensió petita i mitjana, i perquè tots els projectes d’energia eòlica i fotovoltaica es desenvolupin amb l’acord del territori, de manera que se’n minimitzi l’impacte territorial i social.

Així, el nou Decret llei prioritza el tràmit per a les instal·lacions que connectin a mitja tensió o siguin inferiors a 5 MW de potència, i també s’exigirà als gestors de la xarxa de distribució que justifiquin la denegació de connexió a la xarxa de fins a 25 kV per a aquests projectes.

En matèria de protecció i equilibri territorial, es determina l’elaboració d’un Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica solar i fotovoltaica i els seus elements d’emmagatzematge. Mentre s’elabora aquest document, el nou text explicita la protecció ambiental, agrícola i l’impacte acumulatiu. El nou Decret llei defineix les figures de protecció ambiental no compatibles amb la implantació de parcs eòlics, per minimitzar-ne l’impacte sobre la biodiversitat. Alhora, el text dona prioritat a l’ocupació de les cobertes de les edificacions, augmenta la disponibilitat de sòl en afegir els sòls urbanitzables, tant els desenvolupats com els no desenvolupats, així com els espais agraris en desús, introdueix criteris de protecció del sòl agrícola basats en la Llei d’Espais Agraris, i es considera l’impacte acumulatiu com un factor a considerar en l’autorització de cada projecte.

Amb la finalitat de construir un model més cohesionat territorialment, democràtic i participat, s’estableixen mecanismes per facilitar la participació social en els projectes d’energies eòlica i fotovoltaica i per garantir el diàleg amb el territori. En els projectes de més de 5 MW, caldrà acreditar l’acord o el compromís de disponibilitat del 50% dels terrenys privats sobre els quals es projecta la instal·lació i que s’ha presentat una oferta de participació local, que ha de consistir a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, radicades en el municipi i la comarca en el qual es pretén situar la instal·lació.

Finalment, es determina que les zones urbanes que no siguin capaces de generar un 50% de l’energia que consumeixen hauran de compensar les zones generadores, i es crea la Taula de diàleg social de les energies renovables per estudiar i identificar les mesures de compensació.

Simplificació administrativa per a l’autoconsum

El nou text també vol impulsar l’autoconsum a partir d’energies renovables. Per això, les instal·lacions d’autoconsum sense excedents no necessitaran autorització administrativa, i es podran instal·lar presentant només una declaració responsable.

Igualment, es redueix a la càrrega documental que requereixen les distribuïdores i comercialitzadores elèctriques per garantir la compensació dels excedents d’instal·lacions d’autoconsum.

Impuls a la transició energètica

La modificació del Decret llei constitueix la primera peça per accelerar la transició energètica a Catalunya i el desplegament del nou model energètic propi. Per aquest motiu, el canvi arriba acompanyat de 19 projectes de l’entorn de 5MW que han sortit molt recentment o que aviat se signarà la resolució perquè surtin a informació pública.

Es tracta de projectes situats en comarques com l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Garrotxa, la Selva, les Garrigues, Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, el Segrià, el Solsonès o el Tarragonès, que representen el model que es vol impulsar amb aquesta modificació del Decret: instal·lacions que connectin a mitja tensió o siguin inferiors a 5MW, coherents amb un nou model energètic distribuït i democràtic.

undefined
undefined
undefined
undefined