Llei turisme

El Govern inicia els tràmits per impulsar una nova llei de Turisme de Catalunya

query_builder   26 octubre 2021 14:06

event_note Nota de premsa

El Govern inicia els tràmits per impulsar una nova llei de Turisme de Catalunya

  • Es volen actualitzar els continguts de l’actual normativa per donar una resposta més eficaç a les necessitats del sector
  • S’obrirà un període de consulta pública amb l’objectiu d’obtenir aportacions per dissenyar un model turístic sostenible

El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de Turisme de Catalunya. D’aquesta manera, l’Executiu ha iniciat els tràmits per impulsar una renovació integral de la normativa actual per tal d’actualitzar els seus continguts i donar una resposta més eficaç a les necessitats del sector turístic català, tenint en consideració el nou context social i mediambiental així com la irrupció de les noves tecnologies (TIC) en tots els àmbits socials i econòmics.

Un dels principals objectius que es persegueix amb la nova normativa és promoure un turisme sostenible, tal com s’indica a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022.

El turisme del futur ha de ser sostenible i resilient, ja que els desafiaments mundials de la pandèmia de la Covid-19 i del canvi climàtic obliguen a un replantejament en aquesta línia. Per aquest motiu, Catalunya ha de comptar amb una nova eina jurídica que fomenti un creixement capaç d’harmonitzar els interessos dels turistes, la població local, els inversors/empresaris i el medi ambient. Es tracta d’aconseguir un model de turisme sostenible que tingui en compte tots els aspectes econòmics, socials i mediambientals i, fomenti la desestacionalització, la despesa, la desconcentració i la diversificació de l’oferta turística. En definitiva, es vol apostar per un model que contribueixi al benestar actual i futur del territori i dels seus habitants i que alhora respongui satisfactòriament a la demanda turística.

D’altra banda, amb la nova normativa es vol disposar d’una regulació única i transversal que abordi la planificació territorial turística, contribueixi a la recuperació del teixit productiu, fomenti i millori la competitivitat del sector, i creï una eina de governança amb la participació dels agents públics i privats. També és important que doni visibilitat social al compromís del sector turístic amb la promoció de la cultura pròpia i dels productes locals, la preservació del medi ambient i la creació de llocs treball.

El turístic és un sector tractor de l’economia catalana en termes de renda, ocupació i activitat. Abans de la pandèmia representava el 12% del PIB i el 14% de l’ocupació. Per aquest motiu, és necessari donar resposta als nous reptes i necessitats que reclama el sector i dotar la destinació catalana de tots els elements oportuns per garantir una oferta capdavantera i de qualitat.

 

Consulta oberta a la ciutadania perquè faci les seves aportacions

Pròximament s’obrirà un període de consulta de 15 dies per obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que s’haurien de tenir en compte en la redacció de la futura llei, com ara: hi ha espais sobresaturats? És necessari que el turista contribueixi i valoritzi més l’entorn i el patrimoni del país? Quins són els principals beneficis i costos generats pel turisme a Catalunya? Aquestes són algunes de les preguntes que la ciutadania podrà respondre a través d’aquesta consulta oberta.

Es pretén obtenir aportacions i observacions referents a la classificació i els requisits de les empreses turístiques; la responsabilitat de les empreses i els usuaris turístics; les competències de les administracions turístiques i l’organització de l’administració turística de la Generalitat; els serveis d’informació turística; l’activitat de promoció i foment i la governança turística. També es vol recollir l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú millorar de la normativa turística actual.