MiniaturaNPafi2021M10

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Octubre del 2021

Els afliliats a la Seguretat Social a 31 d'octubre augmenten a totes les comarques en relació amb l'any anterior

La variació mensual és positiva a més de la meitat de les comarques

query_builder   9 novembre 2021 10:00

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Octubre del 2021

Els afliliats a la Seguretat Social a 31 d'octubre augmenten a totes les comarques en relació amb l'any anterior

La variació mensual és positiva a més de la meitat de les comarques

MapaNPafi2021M10

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 31 d’octubre, augmenta un 3,5% respecte a l’any anterior i se situa en 3.349.253 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran. Els increments més intensos es presenten a la Selva (8,3%) i al Baix Empordà (6,9%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (2,9%), el Vallès Occidental (2,2%) i el Baix Llobregat (2,0%).

En relació amb el mes de setembre, el nombre d’afiliats ha augmentat un 1,0% al conjunt de Catalunya i també a 32 comarques, encapçalades pel Baix Ebre (2,4%) i el Montsià i la Ribera d’Ebre (2,2%, totes dues). Per contra, Aran ha registrat la principal disminució (‑2,0%) seguida del Pla d’Urgell (‑1,7%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats és lleugerament més elevat en les dones (3,7%) que en els homes (3,4%), a 31 d’octubre

Al mes d’octubre i respecte del mateix període de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d’homes (3,7% i 3,4%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’afiliats com d’afiliades.

A 31 d’octubre de 2021, la comarca on hi ha més igualtat entre afiliats per sexe és el Barcelonès, on el 51,2% dels afiliats són homes i el 48,8% són dones. En canvi, a la Segarra és on hi ha una proporció més baixa de dones afiliades (41,8%, enfront del 58,2% d’homes), juntament amb la Noguera, el Priorat, el Pla d’Urgell i les Garrigues.

El nombre d’afiliats de menys de 30 anys és el que més augmenta (9,5%) i el de 30 a 44 anys és l’únic que no ho fa (0,0%)

Per edats, a l’octubre del 2021 el 16,1% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 36,7%; els de 45 a 54, el 28,5%, i els de 55 anys o més, el 18,8% del total.

En relació amb el mateix mes de l’any anterior tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats, excepte el de 30 a 44 anys, que s’ha mantingut estable al conjunt de Catalunya. Per comarques, les disminucions s’han concentrat al grup de 30 a 44 anys i a 26 comarques.

El col·lectiu més jove ha augmentat, percentualment, molt per sobre que la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques. Al conjunt de Catalunya els afiliats de menys de 30 anys han augmentat un 9,5% i on ha estat més elevat és a la Selva (17,8%) i al Tarragonès (16,0%). En canvi, el grup de 30 a 44 anys és l’únic on el nombre d’afiliats no ha augmentat (0,0%), perquè els afiliats han disminuït a més de la meitat de les comarques.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten un 4,1% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, amb la variació més elevada a la Selva (8,3%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,1% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques (especialment al Baix Empordà, amb un 9,8%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (9,1%) és força més intens que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (2,6%) a totes les comarques, excepte a la Cerdanya

A 31 d’octubre del 2021, el 84,5% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 15,5% del total. L’augment interanual d’aquests últims és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (9,1% i 2,6%, respectivament) i a totes les comarques (excepte a la Cerdanya).

La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (30,5%) i dobla la mitjana catalana. També tenen proporcions elevades l’Alt Empordà (22,4%) i el Barcelonès (22,0%). En canvi, l’Anoia (8,0%), el Berguedà (8,1%) i el Vallès Oriental (8,7%) són les comarques on és més baixa.

El sector serveis és l’únic que incrementa les afiliacions a totes les comarques a 31 d’octubre del 2021, en relació amb l’any anterior

El sector serveis, que representa el 78,5% de les afiliacions, ha augmentat en gairebé 114.000 afiliacions a 31 d’octubre respecte de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 4,3%. D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (29.956) i el Vallès Occidental (9.295), seguit del Baix Llobregat (7.842), el Maresme (6.205), i el Tarragonès (6.036); en canvi, en nombres relatius, les comarques que registren les taxes de variació més elevades són la Selva (10,9%) i el Baix Empordà (8,4%).

El sector industrial és el que menys ha augmentat, en termes relatius, el nombre d’afiliacions a 31 d’octubre del 2021 en relació amb un any enrere, un 1,7% (8.241 afiliacions). Per comarques, les afiliacions a la indústria només han disminuït a la Segarra (‑1,7%) i al Moianès (‑1,6%). En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (819) i al Tarragonès (668).

La construcció, amb un increment de 5.582 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 2,7% interanual. Per comarques, totes excepte 7 augmenten el nombre d’afiliacions. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.655), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el de l’Alta Ribagorça (8,0%).

L’agricultura ha sumat 958 afiliacions, cosa que representa un augment de l’1,8% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a 17 comarques. En nombres absoluts, el creixement més elevat ha estat el del Segrià (409 afiliacions), mentre que la disminució més elevada ha estat la del Montsià (‑126 afiliacions).

La proporció més elevada d’afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya i al Pallars Jussà

El 21,9% de les afiliacions per compte d’altri, a 31 d’octubre del 2021, són a jornada parcial. La Cerdanya, i el Pallars Jussà són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (26,8% i 25,2%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (16,3%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les comarques amb proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són l’Alta Ribagorça i el Baix Ebre

A 31 d’octubre del 2021, a Catalunya, el 25,8% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l’Alta Ribagorça (36,9%) i el Baix Ebre (36,1%). Per contra, la que mostra el grau de temporalitat més baix és el Baix Llobregat (22,7%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 260

Taules

Taules
XLSX | 62