Comissió Interdepartamental per a l'Impuls i el Seguiment de l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius

Primera reunió de la Comissió Interdepartamental per a l'Impuls i el Seguiment de l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius

query_builder   11 novembre 2021 13:29

event_note Nota de premsa

Primera reunió de la Comissió Interdepartamental per a l'Impuls i el Seguiment de l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius

  • S'han compartit les principals línies de treball de l’estratègia, agrupades en dos blocs: drets que cal consolidar i ampliar, i drets sexuals i reproductius de nova generació
  • Liderada per la conselleria d’Igualtat i Feminismes, és la primera Comissió  integrada per 9 Departaments i es basa en una perspectiva de drets amb un enfocament feminista i interseccional 
Govern

La consellera Tània Verge Mestre ha iniciat la primera reunió de la Comissió Interdepartamental presentant l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, “que té per objectiu establir els mecanismes necessaris per garantir l’exercici efectiu d’aquests drets al conjunt de la població, amb especial atenció a les dones, les nenes i les persones trans* des d’una perspectiva feminista, tal com preveuen les resolucions, plataformes d’acció i convencions internacionals en la matèria”. 

La Comissió Interdepartamental per a l’Impuls i el Seguiment de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius és pionera a nivell internacional en unir 9 departaments per treballar i aprofundir en els drets sexuals i reproductius. Creada per implementar i fer seguiment de l’estratègia i liderada per la conselleria d’Igualtat i Feminismes, hi participen representants de Presidència, d'Empresa i Treball, d'Igualtat i Feminismes, d'Educació, de Recerca i Universitats, d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de Salut, de Drets Socials, i de Justícia.

A la primera trobada s’han definit i calendaritzat les seves properes actuacions. La Comissió comptarà amb un grup motor, liderat per Igualtat i Feminismes, i diversos grups de treball, que permetran treballar de forma sectoritzada algunes línies o actuacions de l'Estratègia.

L’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Drets Reproductius compta amb un conjunt de línies de treball que es poden classificar en dos grups. Per una banda, aquelles que garanteixen i aprofundeixen en els drets sexuals i reproductius ja existents, com l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs per a totes les dones i en totes les regions sanitàries i, per l’altra, les que promouen nous drets sexuals i reproductius, com l’equitat menstrual.

Algunes mesures per garantir l’equitat menstrual incloses a l’Estratègia són realitzar una campanya informativa i de sensibilització sobre productes menstruals sostenibles econòmicament i ambientalment a centres educatius i a la ciutadania, així com la distribució de copes menstruals i altres productes menstruals reutilitzables a centres educatius abans de la primavera. Aquestes mesures d’equitat menstrual s’emmarquen en un eix d'educació menstrual i sexoafectiva.

L’Estratègia també conté mesures per garantir el control dels grups anti-drets i assegurar els drets sexuals i reproductius de la població, imprescindibles per a la transformació feminista i verda i per garantir la igualtat de gènere, els drets de les persones LGBTI+ i la lluita contra la violència masclista.

La consellera Verge ha assegurat en la reunió, incorporant un enfocament interseccional, que “un dels punts forts de l’estratègia és precisament la garantia d’aquests drets per a la totalitat de la ciutadania, mirant d’atendre especialment els factors que sovint generen discriminació i exclusió, com l’edat, la diversitat funcional, la identitat de gènere o la situació administrativa”.

La Comissió Interdepartamental es reunirà de manera periòdica per garantir la implementació i seguiment de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, que es presentarà les properes setmanes.