fons socials

La Generalitat destinarà prop de 400 milions d'euros dels fons europeus a l'atenció social i a la inclusió

query_builder   23 novembre 2021 13:21

event_note Nota de premsa

La Generalitat destinarà prop de 400 milions d'euros dels fons europeus a l'atenció social i a la inclusió

  • El Govern autoritza el Departament de Drets Socials a signar properament el conveni amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per gestionar aquests fons
  • Mitjançant 6 línies d’actuació, aquesta partida permetrà, entre d’altres, construir nous equipaments per a gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental així com impulsar la innovació i fer un salt tecnològic en l’àmbit social

El Govern destinarà prop de 400 milions d’euros provinents de fons europeus a projectes en l’àmbit de l’economia de les cures i el reforç de les polítiques d’inclusió social fins al 2023. Com a pas previ a rebre aquesta partida,  el Govern ha aprovat aquest matí que la Conselleria de Drets Socials subscrigui un conveni amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Es preveu que les dues administracions formalitzin l’acord les pròximes setmanes.

En el marc d’aquest conveni, el Departament rebrà 397,07 milions d’euros, que es transferiran en tres anualitats de 110,3 milions, 135,8 milions i 150,9 milions.

La implementació dels projectes finançats amb fons europeus accelerarà els canvis en el model d’atenció centrada en la persona i de promoció de l’autonomia personal que impulsa el Departament. També ha de permetre aplicar polítiques d’inclusió social amb capacitat per revertir les situacions de desigualtat que la pandèmia ha agreujat i alhora suposarà una oportunitat per introduir millores tecnològiques i d’innovació tant en l’atenció directa com en els sistemes d’informació de l’àmbit social.

Les actuacions a finançar amb els fons europeus cobreixen un ventall ampli d’iniciatives que podran ser impulsades des de les administracions o bé per altres sempre que s’alineïn amb els objectius fixats. En aquest sentit, els projectes s’organitzaran en 6 eixos: construcció i remodelació d’equipaments; integració de l’atenció i suport tecnològic; tecnologia per transformar els serveis socials; innovació social, atenció a la infància i accessibilitat.

Nous equipaments i millores en els centres existents: inversió, remodelació i equipament de centres de serveis socials de llarga durada basats en una arquitectura i un disseny centrats en la persona i en l’atenció en entorns comunitaris.

Entre altres qüestions, els espais nous o remodelats adoptaran solucions de robòtica, domòtica i tecnologia per facilitar l’autonomia personal i la vida independent, així com les cures i l’assistència personal.

Aquests serveis atendran gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones sense llar o amb necessitats d’allotjament temporal.

Es preveu una partida de 198,5 milions d’euros per a aquesta finalitat.

Tecnologia al servei de les cures: les noves tecnologies al servei de l'atenció i la cura de les persones

Per fomentar l’autonomia personal i el manteniment en el domicili el màxim temps possible, és indispensable la implementació d’innovacions i solucions tecnològiques que impliquin la modernització de l’atenció domiciliària i facilitin la vida independent de les persones en situació de dependència o discapacitat, com ara elements de domòtica, telemedicina, teleassistència avançada, etc.

En aquest sentit, es finançaran projectes que aportin solucions tecnològiques que impliquin un impacte directe en la qualitat de vida de les persones ateses i que estiguin en línia del nou model de cures de llarga durada.

Aquesta línia de finançament estarà dotada amb 59,5 milions d’euros.

Reconstruint els models d’atenció: la tecnologia com a element transformador dels serveis socials

Els avenços tecnològics i l’evolució dels sistemes d’informació són una eina imprescindible per donar resposta als reptes socials actuals i futurs: l’envelliment de la població, les necessitats complexes d’atenció, la integració social i sanitària, etc.

Per afrontar la revisió dels models d’atenció, agilitzar la resposta a la ciutadania o simplificar els processos administratius cal apostar per projectes d’inversió en sistemes d’informació que millorin la gestió de la intervenció social. Aquesta línia permetrà també disposar d’informació per planificar o establir patrons capaços d’avançar les necessitats socials.

Per implementar-la, es comptarà amb una dotació de 39,7 milions d’euros.

La innovació en clau social

Es finançaran projectes pilot que promoguin models innovadors en el marc dels serveis socials l’avaluació dels quals permeti extreure implicacions per al conjunt del sistema. Es prioritzaran projectes d'innovació social que fomentin l'autonomia personal i la vida independent, el treball en xarxa i l'abordatge comunitari de les necessitats socials.

Aquests projectes s’adreçaran a la transformació i innovació en l’atenció de gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental, persones sense llar, entre altres.

Aquesta línia rebrà 39,7 milions d’euros de finançament.

 

Atenció a la infància i l’adolescència

Aquest eix es vertebra en tres línies: la posada en marxa de serveis innovadors en l’àmbit de l’atenció especialitzada; l’adaptació i millora dels serveis residencials adreçats a nens i nenes, i la implementació de processos de digitalització i canals i eines de comunicació amb infants i adolescents.

Per assolir aquest triple objectiu, es dedicarà una partida de 39,7 milions d’euros dels fons europeus.

Catalunya, país accessible

La darrera línia d’actuació se centrarà en les obres i projectes de millora de l’accessibilitat, que reconeguin i garanteixin els drets de les persones amb discapacitat i la seva integració plena en tots els àmbits.

D’una banda, la inversió s’adreçarà a dur a terme actuacions en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres mitjançant els ens locals i, de l’altra, a implementar projectes tecnològics que facilitin l’accés als serveis públics de l’Administració a les persones amb discapacitat.

La partida pressupostària en aquest cas serà de 19,8 milions d’euros.

 

undefined
undefined
undefined
undefined