El Govern ha aprovat la creació del programa temporal de reforç per a la gestió dels fons Next Generation EU en l’àmbit dels drets socials. La finalitat d’aquest programa, que té una vigència de tres anys, és coordinar, supervisar, fer el seguiment i avaluar el desenvolupament dels diversos projectes finançats pels fons Next Generation EU orientats a dotar nous equipaments, incorporar les noves tecnologies en l’atenció a les persones, transformar tecnològicament el sistema de serveis socials, formalitzar projectes innovadors en l’àmbit social, modernitzar les infraestructures dels models de protecció a la infància i millorar l’accessibilitat.

 

Per portar-lo a terme, s’aprova la incorporació al Departament de Drets Socials de fins a 37 treballadors amb els perfils següents: tècnic superior, tècnic de gestió, administratiu, amb titulació superior en arquitectura, amb titulació en arquitectura tècnica i amb enginyeria o enginyeria tècnica industrial.

 

El Departament de Drets Socials destinarà prop de 400 milions d’euros provinents de fons europeus a projectes en l’àmbit de l’economia de les cures i el reforç de les polítiques d’inclusió social fins al 2023.