Taula educació
  • La dotació serà per a l’actual curs 2021-2022 i suposarà un suport extraordinari per promoure l’èxit escolar d’aquest col·lectiu

 

El Govern ha aprovat una subvenció de 598.000 euros per finançar el projecte de promoció escolar de l’alumnat del poble gitano. D’aquesta manera, se subscriu un conveni amb la Fundació Privada Pere Closa per a la formació i la promoció dels gitanos a Catalunya l’actual curs escolar 2021-2022.

 

L’objectiu del projecte és aconseguir l’èxit escolar entre l’alumnat del poble gitano, dotant els centres educatius amb un alt percentatge d’alumnat gitano d’un suport extraordinari que ajudi a promoure el valor de l’escolarització entre les famílies gitanes, col·labori en el seguiment de l’assistència a l’escola de l’alumnat, fomenti la relació entre la família i l’escola, orienti el professorat i li faciliti l’apropament a les famílies.

 

El Pla de Millora d’Oportunitats Educatives, iniciat el curs  2020-2021 i amb continuat durant aquest curs 2021-2022, adreçat als centres de màxima  complexitat educativa, té per objectiu reforçar-los perquè comptin amb els recursos necessaris per compensar  l’increment i l’agreujament de les desigualtats educatives derivades de la Covid-19.

 

El Pla proposa, en un dels àmbits d’actuació, l’acompanyament i suport a l’alumnat i reforç de l’atenció educativa, amb l’ampliació de la dotació econòmica adreçada a implementar el Projecte Promoció Escolar a les zones amb alt percentatge d’alumnat gitano. Les dades d’evolució del projecte són:

El passat curs formaven part del projecte de promoció escolar 122 centres educatius, 3.000 alumnes i 2.374 famílies.