El Govern, a proposta del Departament d’Interior, ha autoritzat avui la transferència de crèdits del Departament d’Interior, del pressupost per al 2020, prorrogat per al 2021, per atendre una aportació al Conselh Generau dera Val d’Aran, per un import de 400.000 euros en concepte d’adquisició de dos nous vehicles per als Pompièrs d’Aran.

 

El 2019, el Consell General d’Aran i el Departament d’Interior van signar un acord que atorgava al Consell les competències en prevenció i extinció d'incendis, d’acord amb la Llei de l’Aran. Aquest acord establia un període de transició amb uns mecanismes transitoris de prestació de serveis i transferències pressupostàries que permetessin la plena implementació de competències transferides a partir de l’1 de gener de 2023, així com la provisió de nous vehicles. Amb aquesta transferència econòmica, els bombers de l’Aran podran dotar-se d’una Bomba Rural Pesada BRP i un vehicle lleuger UPC.