El Consell Executiu ha acordat transferir un total de 10.500.000 euros al Departament de Recerca i Universitats per atendre les necessitats de finançament d’universitats públiques i centres de recerca del sistema català de coneixement.

L’aportació feta a proposta del Departament d’Economia i Hisenda i provinent dels Fons Extraordinaris d’aquest Departament es destina a centres de recerca (2 milions), universitats públiques (6,5 milions) i fundacions i altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat (1 milió).