El Govern ha autoritzat el Departament de Recerca i Universitats a transferir un total de 17.400.000 euros a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per finançar la convocatòria 2021 d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).

Tal com es recull al contracte programa signat amb l’AGAUR, l’aportació es realitza a compte dels pressupostos futurs del Departament de Recerca i Universitats, amb la següent distribució: 8,2 milions l’any 2022; 8,2 milions l’any 2023, i 1 milió l’any 2024.

El programa d’ajuts SGR té per objecte donar suport als grups que desenvolupen recerca a Catalunya per impulsar-ne l’activitat i l’impacte científic, econòmic i social, així com per promoure’n la projecció internacional.