MiniaturaNPafi2021M11

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives. Novembre del 2021

Els afiliats a la Seguretat Social a 30 de novembre augmenten a totes les comarques en relació amb l'any anterior

La variació mensual és positiva a més de la meitat de les comarques

query_builder   9 desembre 2021 10:11

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives. Novembre del 2021

Els afiliats a la Seguretat Social a 30 de novembre augmenten a totes les comarques en relació amb l'any anterior

La variació mensual és positiva a més de la meitat de les comarques

GràficNPafi2021M11

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 30 de novembre, augmenta un 3,7% respecte a l’any anterior i se situa en 3.352.081 persones, segons dades definitives de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran. Els increments més intensos es presenten a Aran (13,3%), l’Alta Ribagorça (8,2%) i la Cerdanya (7,7%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (3,2%), el Vallès Occidental (2,7%) i el Baix Llobregat (2,6%).

En relació amb el mes d’octubre, el nombre d’afiliats s’ha mantingut estable, ha augmentat un 0,1% al conjunt de Catalunya. Per comarques i Aran, l’entitat territorial és l’únic territori on l’augment dels afiliats ha estat important (4,9%) seguit de l’Alta Ribagorça (2,2%), ja que cap de la resta de comarques registra augments per damunt de l’1,0%. D’altra banda, hi ha 19 comarques amb variacions negatives en relació amb el mes anterior, encapçalades per la Selva (-3,8%), el Baix Empordà (-2,7%) i el Tarragonès (-2,6%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats és lleugerament més elevat en les dones (3,9%) que en els homes (3,5%), a 30 de novembre

Al mes de novembre i respecte del mateix període de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d’homes (3,9% i 3,5%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’afiliats com d’afiliades.

A 30 de novembre de 2021, la comarca on hi ha més igualtat entre afiliats per sexe és el Barcelonès, on el 51,2% dels afiliats són homes i el 48,8% són dones. En canvi, a la Segarra és on hi ha una proporció més baixa de dones afiliades (41,7%, enfront del 58,3% d’homes), juntament amb la Noguera, el Priorat, les Garrigues i el Pla d’Urgell.

El nombre d’afiliats de menys de 30 anys és el que més augmenta (10,4%) i el de 30 a 44 anys el que menys (0,1%)

Per edats, al novembre del 2021 el 16,3% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 36,5%; els de 45 a 54, el 28,4%, i els de 55 anys o més, el 18,7% del total.

En relació amb el mateix mes de l’any anterior tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats, excepte el de 30 a 44 anys, que s’ha mantingut gairebé estable al conjunt de Catalunya (0,1%). Per comarques, el grup de 30 a 44 anys és l’únic que ha registrat disminucions, i ho ha fet a 25 comarques.

El col·lectiu més jove ha augmentat, percentualment, molt per sobre que la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques. Al conjunt de Catalunya els afiliats de menys de 30 anys han augmentat un 10,4% i on ha estat més elevat és a Aran (28,1%) i a l’Alta Ribagorça (20,4%). En canvi, el grup de 30 a 44 anys és el que menys ha augmentat (0,1%), perquè els afiliats han disminuït a més de la meitat de les comarques.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten un 4,1% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, amb la variació més elevada a Aran (13,0%) i a l’Alta Ribagorça (11,6%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 4,9% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, especialment a Aran (11,5%) i al Baix Penedès (10,1%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (8,3%) és més intens que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (2,9%) a totes les comarques, excepte a la Cerdanya

A 30 de novembre del 2021, el 84,6% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 15,4% del total. L’augment interanual d’aquests últims és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (8,3% i 2,9%, respectivament) i a totes les comarques, excepte a la Cerdanya.

La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (30,7%) i dobla la mitjana catalana. També tenen proporcions elevades l’Alt Empordà i el Barcelonès (21,8%, totes dues). En canvi, l’Anoia (8,0%), el Berguedà (8,1%), el Vallès Oriental (8,7%) i el Pallars Sobirà (8,8%) són les comarques on és més baixa.

El sector serveis és l’únic que incrementa les afiliacions a totes les comarques a 30 de novembre del 2021, en relació amb l’any anterior

El sector serveis, que representa el 78,5% de les afiliacions, ha augmentat en gairebé 118.000 afiliacions a 30 de novembre respecte de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 4,4%, el més elevat de tots els sectors. D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (32.826) i el Vallès Occidental (10.867), seguit del Baix Llobregat (9.679), el Maresme (6.576), i el Vallès Oriental (5.708); en canvi, en nombres relatius, les comarques que registren les taxes de variació més elevades són Aran (18,2%), l’Alta Ribagorça (10,9%) i el Moianès (10,0%).

El sector industrial ha augmentat un 2,1% el nombre d’afiliacions a 30 de novembre del 2021 en relació amb un any enrere (9.810 afiliacions). Per comarques, les afiliacions a la indústria només han disminuït al Moianès, l’Alt Penedès i el Ripollès (amb variacions poc significatives ja que no superen el -0,6%) a més d’Aran, territori amb poca presència del sector industrial. En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (1.053) i al Vallès Occidental (769).

La construcció, amb un increment de 6.312 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 3,0% interanual. Per comarques, totes excepte 5 i Aran augmenten el nombre d’afiliacions. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.780), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el del Montsià (7,1%).

L’agricultura ha sumat 621 afiliacions, fet que representa un augment de l’1,1% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a 16 comarques. En nombres absoluts, el creixement més elevat ha estat el del Segrià (388 afiliacions), mentre que la disminució més elevada ha estat la del Montsià (‑145 afiliacions).

La proporció més elevada d’afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya i al Pallars Jussà

El 22,0% de les afiliacions per compte d’altri, a 30 de novembre del 2021, són a jornada parcial. La Cerdanya, i el Pallars Jussà són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (26,4% i 25,0%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (15,5%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les comarques amb proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són el Baix Ebre i l’Alta Ribagorça

A 30 de novembre del 2021, a Catalunya, el 25,7% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són el Baix Ebre (35,4%) i l’Alta Ribagorça (35,1%). Per contra, la que mostra el grau de temporalitat més baix és el Baix Llobregat (22,7%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 212

Taules

Taules
XLSX | 62