Foto

La formació professional continua sent una de les millors vies d'inserció laboral, malgrat la pandèmia

query_builder   21 desembre 2021 14:18

event_note Nota de premsa

La formació professional continua sent una de les millors vies d'inserció laboral, malgrat la pandèmia

  • Es comencen a recuperar els nivells de prepandèmia pel que fa a la inserció

 

  • Les persones graduades en ensenyaments professionals que busquen feina són el 11,83% al grau mitjà i el 15,79% al superior. Això suposa entre dues i tres vegades menys que la mitjana d’atur juvenil 16-24 anys –que en la data d’elaboració de l’estudi se situa al 33,40%-

 

Foto

Els ensenyaments professionals continuen sent una de les millors vies d’inserció laboral, malgrat la pandèmia ocasionada per la Covid-19. Així ho demostren les dades analitzades en l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021, un treball que analitza la situació laboral i formativa de les persones graduades del curs 2019-2020 en ensenyaments professionals, enquestades entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. El treball està elaborat conjuntament pel Departament d'Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya.

Gràfic

Malgrat la situació de pandèmia que ha tingut una important afectació en el nivell d’ocupació de la població catalana, els graduats en ensenyaments professionals presenten unes xifres altes d’inserció laboral. Es comencen a recuperar els nivells de prepandèmia pel que fa a la inserció. Així, les persones graduades que treballen i els que estudien i treballen alhora són el 45,32% del total; els que  opten per la continuïtat formativa –és a dir, els que es continuen formant exclusivament i els que combinen estudis amb feina- són el 56,05%; mentre que els que busquen feina representen el 13,86%.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha destacat que “en algunes de les famílies d’FP la inserció laboral és gairebé immediata i el grau d’ocupació de determinats perfils professionals és molt elevat. Aquestes perspectives d’ocupabilitat són les que, en part, expliquen l’èxit de matriculacions d’estudis de formació professional de l’últim any”.

 

El titular d’Educació ha ressaltat la importància del treball conjunt entre administració i sector econòmic per facilitar una major inserció entre els graduats d’FP, i per això ha remarcat que “hem de treballar conjuntament, Govern i agents econòmics i socials, per tal de donar resposta a les expectatives formatives dels joves amb una oferta que respongui a les necessitats del teixit productiu del territori, de manera que en finalitzar la seva formació trobin l’encaix en el mercat laboral. Per això, en la planificació de l’oferta que farem, participaran els agents socials i econòmics”. 

 

De la seva banda, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha destacat que “la percepció de la Formació Professional ha canviat; ja és una opció ideal a molts joves, valorada cada cop més per les empreses, que cerquen en l’FP el talent pels seus negocis”. El conseller Torrent ha assegurat que “aquesta serà la legislatura de la Formació Professional”, i ha avançat que els Departament d’Empresa i Treball i el d’Educació impulsaran conjuntament “aquesta prioritat de país, que abordarem amb una perspectiva holística.”.

En aquest sentit, ha destacat que les línies d’actuació aniran encaminades a “connectar millor el sistema d’FP a les necessitats urgents del teixit empresarial i a identificar els perfils professionals que caldrà cobrir en els propers 5 o 10 anys”. El nostre país no pot ni vol competir en costos laborals, ha de competir amb valor afegir i això implica posar l’accent en la formació com a eina diferencial de la  nostra competitivitat”, ha reblat.

Foto 2

L’estudi conclou que les persones graduades en aquests tipus d’estudis presenten major ocupabilitat, si es considera les altes xifres d’atur juvenil de Catalunya –per la població entre 16 i 24 anys-. Així, hi ha menys atur entre les persones graduades en FP -13,86%-, si es compara amb la mitjana d’atur juvenil -33,40%- en la data d’elaboració de l’estudi, que en aquest cas és més del doble superior a l’atur dels graduats.

 

La inserció laboral varia pel que fa al grau mitjà (GM) i al grau superior (GS). Les persones graduades en GS presenten una inserció laboral més alta -56,40%- respecte el GM -33,72%-. Això s’explica perquè majoritàriament els graduats mitjans opten per continuar amb la seva formació, sobretot estudiant cicles de GS.

 

Pel que fa a les persones graduades que busquen feina, les xifres són més semblants entre els graduats mitjans -11,83%- i els superiors -15,79%-. L’atur és lleugerament menor entre els graduats mitjans perquè la majoria opta per continuar estudiant.

 

Pel que fa a l’FP dual, aquesta continua tenint una inserció laboral superior a la inserció global dels ensenyaments professionals ordinaris. Així, un 64,54%  dels graduats superiors i un 42,35% dels graduats mitjans treballen o compaginen estudis i feina. L’FP dual, per tant, incrementa la inserció dels graduats.

L’estudi del Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya analitza aspectes com el nivell d’ingressos, el tipus de contracte, les famílies professionals amb major i menor inserció o les principals vies d’obtenció de feina de les persones graduats. L’enquesta l’han respost un total de 35.540 persones graduades el 2020 corresponents als següents ensenyaments: formació professional inicial, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, i programes de formació i inserció (PFI).

 

Les famílies dels àmbits industrial presenten major inserció

 

Les famílies professionals relacionades amb l’àmbit industrial són les que tenen una inserció laboral més alta entre el total de les 24 famílies analitzades per l’estudi. Aquestes famílies superen entre el 50% i el 60% de la inserció en el moment de realització de l’enquesta. Les 5 primeres famílies amb major inserció són: Indústries extractives (70,3%);  Fusta, moble i suro (64%); Maritimopesquera (58%); Instal·lació i manteniment (58%); i Electricitat i electrònica (57,7%).

 

També les famílies del sector industrial tenen un major nivell d’ingressos que la resta. Als cicles industrials hi han, en proporció, menys persones graduades amb ingressos mensuals nets inferiors a 1.200 euros. Al mateix temps, els graduats industrials que perceben ingressos superiors a 1.200 euros superen en gairebé 14 punts percentuals als graduats de la resta de cicles.

 

L’empresa de pràctiques i la xarxa personal, principals canals d’obtenció de feina

 

L’empresa de pràctiques i la xarxa personal se situen com els principals canals d’obtenció de feina entre les persones graduades: en el cas del grau mitjà, la xarxa personal és la principal via, i en el grau superior ho és l’empresa de pràctiques. Pel que fa al nivell d’ingressos nets del treball dels graduats, aquest tendeix a millorar des de 2013.

 

 

 

21 de desembre de 2021

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 152

1  

Fitxers adjunts

Estudi Inserció Laboral

Estudi Inserció Laboral
PDF | 829