El president Aragonès, acompanyat de la consellera Verge, ha anunciat el premi a la filòsofa i activista pels drets humans

Comunicat del Govern davant els casos denunciats d'assetjament sexual i per raó de sexe a les universitats catalanes

query_builder   24 gener 2022 14:58

event_note Nota de premsa

Comunicat del Govern davant els casos denunciats d'assetjament sexual i per raó de sexe a les universitats catalanes

L’àmbit educatiu, incloent-hi les universitats, no és aliè a les violències masclistes. El Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament de Recerca i Universitats expressen el suport a les dones valentes que han denunciat públicament la situació d’assetjament patida i els dèficits de les respostes institucionals, i posen a la seva disposició els serveis i recursos de la xarxa especialitzada d’atenció a les violències masclistes.

Erradicar la discriminació de les dones, les barreres d’accés i els sostres de vidre en tots els àmbits de la universitat i la recerca no és només una qüestió de respecte als drets humans de les dones, de justícia i d’equitat de gènere, sinó que ha d’integrar els estàndards de qualitat de les universitats i dels centres de recerca. Com expressava la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya al seu comunicat de 25 de novembre de 2021, amb motiu del Dia internacional per a l’erradicació de la violència contra les dones, “les universitats, com a institucions generadores i transmissores de coneixement i valors, han d’esdevenir institucions referents en igualtat i en compromís amb l’erradicació de les violències contra les dones”.

La transformació feminista del país que s’ha marcat com a objectiu aquest Govern abasta tots els àmbits, també l’àmbit universitari. Una transformació fonamentada en el desplegament efectiu i en tota la seva potència de les lleis d’igualtat vigents i que passa de manera indefectible pel treball interdepartamental en el si del Govern. El Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament de Recerca i Universitats comparteixen aquest objectiu estratègic, el qual es concreta en el Pla de Govern de la XIV legislatura en les següents mesures:
  • Impulsar i fer el seguiment de la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència i la recerca.
  • Establir paràmetres comuns per a l’elaboració i el seguiment dels plans d’igualtat i dels protocols de les universitats.
  • Vetllar per la paritat en els òrgans col·legiats del sistema universitari català.
  • Promoure i avaluar accions positives en l’àmbit d’universitats i recerca, incloent-hi l’adopció de l’Acord de protecció de la maternitat en el procés d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent investigador (PDI).

Per tal de garantir el dret a unes trajectòries formatives i professionals lliures d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual o de la identitat i expressió de gènere i d’altres formes de violència masclista, les universitats i els centres de recerca compten amb protocols per a la prevenció, la detecció, l’atenció i la reparació de les situacions d’aquest tipus que es puguin produir entre membres de la comunitat universitària.

Els casos denunciats als mitjans de comunicació evidencien que aquests protocols i els procediments administratius que els sustenten han de millorar el seu funcionament, tant en el vessant preventiu i de detecció com en el vessant de l’atenció, l’acompanyament, la investigació i l’eventual sanció.

Per aquest motiu, el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament de Recerca i Universitats estan treballant en un protocol-guia que permeti a les universitats actualitzar els seus protocols als estàndards establerts en la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Entre els principis de diligència deguda que estableix aquesta Llei per assegurar intervencions àgils, eficaces i no revictimitzadores, s’hi inclouen: serveis d’assessorament i d’acompanyament integral a les víctimes; mesures cautelars i mesures de reparació adequades; garantia d’independència de les persones que condueixen la investigació; i formació en perspectiva de gènere i violències masclistes de les persones que intervinguin en els procediments i en la instrucció d’expedients informatius o disciplinaris derivats de l’aplicació del protocol.

La Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes coordinarà l’elaboració del protocol-guia, en el qual hi participaran la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, professionals amb expertesa en aquesta matèria i els vicerectorats competents en polítiques d’igualtat. També s’establiran indicadors per identificar les omissions o dèficits de les intervencions que poden produir violència institucional, així com indicacions per a l’elaboració periòdica dels informes d’avaluació que s’hauran de sotmetre a les administracions competents en política universitària i en polítiques d’igualtat de gènere, tal com preveu la Llei 17/2020. Simultàniament, s’aprofundirà en la coordinació entre els serveis d’acompanyament de les universitats proporcionats per les seves unitats d’igualtat i els serveis de la xarxa especialitzada en violències masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes.

El Govern està convençut que assegurar que les universitats i centres de recerca siguin un espai segur i on prevalgui l'equitat és un objectiu compartit amb tots el agents dels sistema universitari i de recerca i amb el conjunt de la societat catalana. Per això des del Govern diem ben alt i clar “companyes, us creiem”, i posem de manifest novament el nostre compromís d’adoptar totes les mesures per erradicar les violències masclistes de tots els àmbits, també de l’àmbit universitari.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined