pisos

El Govern regularà l'activitat professional dels administradors de finques

query_builder   25 gener 2022 17:59

event_note Nota de premsa

El Govern regularà l'activitat professional dels administradors de finques

  • A Catalunya hi ha més de 3.000 professionals que treballen com a administradors de finques
  • L’objectiu és oferir una major protecció als usuaris i majors garanties davant l’intrusisme professional
  • El Departament de Drets Socials durà a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració del decret que ho regularà

El Govern està elaborant un projecte de decret per regular l’activitat dels professionals que es dediquen a l’administració de finques. L’objectiu és adequar l’activitat d’aquests professionals al que estableixen la Llei del dret a l’habitatge i  el Codi civil català, per oferir una major protecció als usuaris. El Govern ha aprovat avui l’autorització per tal que el Departament de Drets Socials pugui dur a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret, de conformitat amb l’article 66 bis de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El Decret preveu regular els requisits legals i reglamentaris necessaris per garantir el desenvolupament de les funcions d’aquests professionals i millorar el grau de coneixement que els consumidors tenen sobre la capacitació i qualitat dels professionals. Alhora, pretén reforçar la capacitat de l’Administració per garantir el bon funcionament dels serveis i l’atenció que reben els usuaris per tal que tothom que estigui operant en el mercat, treballi en lliure competència lícita i de conformitat amb la legislació vigent.

La Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, preveu que els administradors de finques, per exercir la seva activitat, han de tenir la capacitat professional requerida i han de complir les condicions legals i reglamentàries exigibles. Així mateix, també s’hi estableix que han d'actuar amb eficàcia, diligència, responsabilitat i independència professionals, amb subjecció a la legalitat vigent i als codis ètics establerts en el sector, amb una consideració especial envers la protecció dels drets dels consumidors.

Paper rellevant en la implementació dels Fons Europeus

En l’actualitat hi ha més de tres mil professionals treballant a Catalunya com a administradors de finques, els quals estan gestionant més del 80% del parc immobiliari del territori, per la qual cosa el correcte desenvolupament de les seves funcions té una afectació directa per a gran part de la població.

Així mateix, el moment conjuntural actual, que possibilita l’obtenció de Fons Europeus per ajudar a fer efectiu un repte tan important com la rehabilitació del parc immobiliari existent, amb criteris d’eficiència i sostenibilitat, fa especialment transcendent que tots els agents que intervenen amb un paper rellevant per a la seva implementació i gestió tinguin la formació adequada i uns estàndards de qualitat que ofereixin les màximes garanties jurídiques als consumidors, dotant de transparència el sector immobiliari i establint encara més garanties als titulars dels immobles.

El Decret donarà major garantia a usuaris i professionals enfront de l’intrusisme

Com a conseqüència de la crisi econòmica viscuda, s’han detectat en el mercat nous operadors immobiliaris que, entenent que existeix un cert buit legal en la regulació del sector, han obert negocis sense clarificar als consumidors i usuaris si qui li està oferint aquest servei hi ha accedit de conformitat amb la regulació corresponent i amb la formació i titulació necessària.

La protecció de l’usuari porta a la necessitat d’aquest desplegament reglamentari, a fi que aquest pugui reconèixer si l’administrador de finques a qui encomana la gestió del seu patrimoni compleix amb la totalitat dels requisits legals i reglamentaris per al desenvolupament de les seves funcions, i alhora reforçar la capacitat de l’Administració per garantir el bon funcionament dels serveis i l’atenció que reben els usuaris i consumidors, ja que es pretén que tothom que estigui operant en el mercat treballi en lliure competència lícita i de conformitat amb la legislació vigent.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined