casa de colònies

El Govern aprova el nou Decret d'instal·lacions juvenils, que reforçarà la funció social d'aquests emplaçaments

query_builder   1 febrer 2022 14:51

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el nou Decret d'instal·lacions juvenils, que reforçarà la funció social d'aquests emplaçaments

  • El 2021 tanca amb un repunt a l’alça d’albergs (253), cases de colònies (205), campaments juvenils (30), granges escola (15) i aules de natura (10), que sumen 48.432 places
  • El Govern ha aportat un total de 4,7 milions d’euros en ajuts econòmics a les instal·lacions per fer front a la davallada de l’activitat durant la pandèmia

El Govern ha aprovat aquest matí el nou Decret d’instal·lacions juvenils, que actualitza i posa al dia la normativa vigent des de l’any 2013 que regulava fins ara els emplaçaments destinats a activitats de lleure educatiu amb infants i joves.

El text simplifica la tramitació electrònica administrativa i la col·laboració entre administracions, elimina requisits tècnics que havien quedat obsolets als titulars de les instal·lacions i n’estableix alguns de nous per adaptar-se a la realitat actual. També reforça la funció social de les instal·lacions juvenils, racionalitza la inspecció, adapta el Reglament de campaments juvenils i impulsa la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils, entre altres canvis.

Es tracta de millores que unificaran les normes que successivament hi ha anat havent sobre aquesta matèria, de manera que totes les instal·lacions compliran els mateixos requisits en lloc de fer-ho en funció de la normativa vigent en el moment que es va legalitzar la instal·lació.

Un dels aspectes més destacats del Decret es troba en l’àmbit de la funció social de les instal·lacions juvenils (IJ). Amb l’objectiu de garantir-la, voluntat que s’introdueix al preàmbul, s’estableix que la unitat d'allotjament comercialitzable als albergs de joventut és la plaça individual de llit o llitera. D’aquesta manera, es vol preservar la funció dels albergs com a espai de socialització.

També en l’àmbit dels albergs, s’incorpora a la seva definició el paper com a eina de promoció del turisme juvenil amb una vessant social i educativa i es fixa  en 21 places la seva capacitat mínima. Es prohibeix establir serveis o consums obligatoris, a excepció de l'allotjament, i es permet usar els espais comuns per a exposicions, actes culturals o socials.

La normativa també preveu acceptar l’ús de les instal·lacions juvenils per a l’allotjament temporal de menors no acompanyats o persones refugiades sense haver de suspendre la legalització vigent.

Pel que fa als canvis en la tramitació, destaca el fet que la via electrònica per als gestors de les IJ serà obligatòria i que la inscripció de les IJ al Registre es farà d’ofici des de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

En l’àmbit dels requisits tècnics, desapareix l’obligatorietat de reservar una habitació per a infermeria i s’habilita les cases de colònies per poder allotjar grups d'adults i famílies si l’activitat ho justifica pel seu interès social. També es permet que una casa de colònies pugui ser, simultàniament, granja escola o aula de natura i s’admeten les estades de dia a les IJ sense allotjament de grups d’usuaris que hi duguin a terme una activitat.

Finalment, el nou Decret també estableix les funcions de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils –com és la divulgació i promoció de totes les instal·lacions- i preveu la creació d’un consell assessor que vetlli per la seva funció social.

Recuperació del cens

Després d’un lleuger descens del nombre d’IJ durant el 2020 a conseqüència de la pandèmia, el 2021 ha tancat amb un repunt a l’alça. En concret, el nombre  d’instal·lacions és ara de 513, amb capacitat per a 48.432 places repartides en albergs de joventut (253 instal·lacions i 22.532 places), cases de colònies (205 i 19.952), campaments juvenils (30 i 3.277), granges escola (15 i 1.791) i aules de natura (10 i 880).

Segons el Registre, són 17 instal·lacions i 1.116 places més que les que hi havia disponibles durant l’any 2020.

Terminis d’adequació

El Decret estableix uns terminis perquè les IJ ja inscrites al Registre s’adaptin al contingut del Decret, sobretot tenint en compte el context excepcional de la crisi i la recuperació econòmica del sector. En aquest sentit, el termini general serà de 6 anys, i per ajustar-se a dos requisits -que poden representar una major despesa- serà de 8 anys.

Excepte per aquests dos requisits esmentats, es dispensa de l’obligació d’adaptar la instal·lació quan fer-ho implicaria ineludiblement perdre capacitat d’allotjament, haver de tancar o incórrer en despeses desproporcionades.

4,7 milions d’euros d’ajuts a les IJ per la pandèmia

El Govern ha aportat un total de 4.721.425 euros en ajuts econòmics a les instal·lacions juvenils per tal de fer front a les pèrdues econòmiques que els ha suposat la davallada en picat de l’activitat durant la pandèmia.

L’any 2020, es van atorgar ajuts per valor de 3,59 milions d’euros entre els departaments d’Educació i Drets Socials (mitjançant la Direcció General de Joventut), amb un total de 490 expedients atorgats.

L’any passat, l’aportació econòmica a les instal·lacions per part de Joventut va ser de 850.000 euros, amb un total de 248 expedients. A banda d’aquests, es van concedir 280.000 euros més a les instal·lacions de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, que van resultar especialment afectades.

Joventut va atorgar aquestes partides en el marc d’un paquet d’ajuts més general pel que fa al conjunt del sector del lleure educatiu, que el febrer del 2021 ascendia als 6 milions d’euros. Una quantitat que s’afegia als 20 milions d’euros que el Govern havia concedit també a tot el sector.