Taula Canvi climàtic

El Govern crea la Taula Social del Canvi Climàtic

query_builder   22 febrer 2022 13:05

event_note Nota de premsa

El Govern crea la Taula Social del Canvi Climàtic

  • Aquest òrgan canalitza la participació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques

El Consell Executiu ha aprovat el decret pel qual s’estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat consultiu, de participació i d’assessorament, adscrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquest òrgan, previst en la Llei del canvi climàtic, canalitza la participació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques.

El decret determina que la Taula pot funcionar en ple o en comissió permanent i que disposa del suport tècnic i administratiu de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. El ple l’integren 79 persones, amb paritat de dones i homes, presidides per la consellera o el conseller del departament competent en matèria de canvi climàtic. Existeixen cinc vicepresidències en representació de diferents departaments de la Generalitat i quatre més, corresponents als àmbits de l’Administració local, del sector empresarial, de les organitzacions sindicals i de les entitats ecologistes i de defensa ambiental.

La nova norma crea 68 vocalies, 65 de les quals corresponen a les entitats i associacions més representatives amb implantació a Catalunya de diferents àmbits: Administració local; associacions sectorials en l’àmbit de la indústria; sector primari; sector energètic; àmbit de la mobilitat; sector de la construcció; entitats ecologistes i de defensa ambiental; associacions empresarials; organitzacions sindicals; entitats del sector de la recerca; àmbit de comerç i consum; sector turístic; àmbit de la salut; col·legis professionals; àmbit social i veïnal; àmbit educatiu; sector pesquer i de les activitats marítimes; sector financer, i mitjans de comunicació. 3 vocalies més les nomena el conseller o la consellera del departament competent en matèria de canvi climàtic entre persones expertes de reconegut prestigi en àmbits rellevants relacionats amb el canvi climàtic.

Una persona, en representació del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible, tindrà veu, però sense vot. Actuarà de secretari o secretària del Ple, amb veu però sense vot, la persona titular de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Com estableix la Llei del canvi climàtic, les funcions bàsiques de la Taula són proposar actuacions en matèria de polítiques climàtiques; analitzar i formular propostes sobre la planificació climàtica, sobre els marcs estratègics de mitigació i adaptació, i en matèria de pressupostos de carboni, i formular propostes a la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined