estadística

El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028

query_builder   22 març 2022 14:21

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028

  • El nou text respon a la necessitat d’adequar la producció estadística oficial als nous reptes i demandes d’informació de la societat
  • La norma proposa ampliar la vigència del Pla estadístic de Catalunya fins als sis anys, d’acord amb l’horitzó europeu i els sistemes estadístics de l’entorn

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 amb l’objectiu d’adequar la producció estadística oficial als nous reptes i demandes d’informació de la societat. Amb aquest text també es modifica la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. Aquest nou pla substituirà, una vegada hagi passat el tràmit parlamentari, el que està vigent per al període 2017-2020, prorrogat per als anys 2021 i 2022.

Entre d’altres, el Projecte de llei persegueix dos objectius principals. D’una banda, potenciar el paper i la qualitat de l’estadística oficial. De l’altra, convertir l’Institut d’Estadística de Catalunya en un node d'informació que estigui també al servei de la recerca i l’avaluació de polítiques públiques amb finalitats científiques, a través de la integració i la reutilització de dades.

Així, el text impulsa aspectes innovadors en les fonts d’informació, així com nous mètodes estadístics i àmbits d’estudi a partir de les estadístiques experimentals. Al mateix temps, contribueix a l’aprofitament eficient de la informació administrativa i de les dades de què disposen les entitats privades, i procura la màxima reutilització de la informació estadística per facilitar la recerca i l’avaluació de polítiques públiques amb finalitats científiques.

En aquest sentit, el nou Pla desplega un conjunt d’objectius específics i disposicions per afavorir-ne el disseny i l’execució, a partir de l’assoliment dels objectius generals següents:

  • Consolidar i millorar els processos de col·laboració i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya per garantir la qualitat de la producció i la difusió de l’estadística oficial, d’acord amb els principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.
  • Ampliar i millorar la qualitat i l’abast de la informació estadística oficial a partir de la consideració del programa de les estadístiques europees 2021-2027, la utilització de noves fonts d’informació, la creació de nous productes estadístics i l’aplicació d’innovacions metodològiques.
  • Establir el marc institucional i operatiu per a l’aprofitament eficient de la informació disponible a les administracions públiques de Catalunya per a l’elaboració de les estadístiques oficials.
  • Facilitar l’accés i la utilització de les dades de què disposa el Sistema estadístic de Catalunya per afavorir la recerca i l’avaluació de polítiques públiques amb finalitats científiques.
  • Potenciar les estadístiques en format de dades obertes, en forma de fitxers amb conjunt de dades, microdades i a través d’APIs per a desenvolupadors, respectant sempre la normativa sobre protecció de dades personals i el secret estadístic.

D’altra banda, es preveu la modificació d’alguns preceptes de la Llei d’estadística de Catalunya, amb l’objectiu de possibilitar el compliment dels objectius definits en el Pla estadístic i atorgar a aquests canvis una vocació de permanència en el temps, com l’ampliació del termini de la vigència del Pla a un període de sis anys.

Aquesta iniciativa legislativa respon al mandat de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, que exigeix l’aprovació del Pla estadístic mitjançant una llei del Parlament. Un cop aprovat pel Govern, el Projecte de llei que regularà el setè Pla estadístic de Catalunya es tramet al Parlament de Catalunya per iniciar-ne la tramitació. Es preveu l’entrada en vigor de la Llei en data 1 de gener de 2023.