El Govern aprova una nova reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda

El Govern aprova una nova reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda

query_builder   29 març 2022 12:44

event_note Nota de premsa

El Govern aprova una nova reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda

  • Es creen quatre àrees, quatre més canvien de nom i s’actualitzen les funcions d’algunes unitats per adequar-les a les noves tasques encomanades

El Govern ha aprovat avui un nou Decret de reestructuració del Departament d’Economia i Hisenda que completa l’organigrama d’aquest Departament, establert pel Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Amb la reestructuració, es creen quatre àrees, quatre més canvien de nom i s’actualitzen les funcions d’algunes unitats.

Concretament, es creen dues àrees a la Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus: l’Àrea d’Estratègia Econòmica, depenent directament de la Secretaria, i l’Àrea de Tendències Emergents, de la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva Econòmica. La primera guiarà i donarà coherència a les actuacions impulsades per les direccions generals adscrites a la Secretaria, coordinarà les estratègies d’àmbit econòmic d’aquesta unitat i, de manera especial, de la RIS3CAT, l’estratègia d’innovació i recerca de la Generalitat. Pel que fa a l‘Àrea de Tendències Emergents, el seu objectiu és anticipar-se als canvis que viu el món i que afecten àmbits diversos com ara el medi ambient, la tecnologia o la demografia, entre d’altres. L’estudi d’aquestes tendències emergents complementa l’anàlisi conjuntural i estructural de l’economia catalana que desenvolupa la Direcció General on s’adscriu.

Encara dins la Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus, i amb la finalitat de reforçar les actuacions en l’àmbit de la dinamització de l’economia catalana i del suport al teixit productiu, es crea la Subdirecció General de Promoció Econòmica. Dependrà de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació i substitueix l’Àrea de Promoció Econòmica. També es canvia la denominació de la Subdirecció General de Programació Econòmica, depenent de la Direcció de Fons Europeus, que es denominarà Subdirecció General de Programació de Fons Europeus, centrada específicament al desplegament de la política de cohesió de la Unió Europea a Catalunya.

Noves àrees patrimonials: Inventari, Gestió d’Immobles i Herències

A la Direcció General del Patrimoni, es crea l’Àrea d’Inventari, que té l’objectiu de concentrar en una sola unitat totes les funcions relacionades amb la formació de l’inventari. Amb aquest propòsit, s’han modificat diverses funcions de la Subdirecció General del Patrimoni Mobiliari i Immobiliari, del Servei de Gestió Mobiliària i Immobiliària i de l’Àrea d’Implementació de Tècniques de Gestió d’Immobles i Serveis Vinculats. Aquesta última, a més, canvia de nom i passa a denominar-se Àrea d’Implementació de Gestió d’Immobles i Serveis de Suport. També es modifiquen funcions de l’Àrea de Tramitació i Gestió d’Herències que, a partir d’ara, s’anomena Àrea de Gestió Patrimonial d’Herències.

Amb aquest Decret, es crea també l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, depenent de la Direcció de Serveis i dins la Gerència de Serveis Comuns, amb l’objectiu de reforçar les funcions de prevenció al Districte Administratiu i, d’aquesta manera, vetllar per la salut laboral tant de les treballadores i els treballadors com de la resta de persones que n’utilitzen les instal·lacions.

Culmina el desplegament territorial del Departament

Amb la voluntat de culminar el desplegament territorial del Departament, es creen els serveis territorials del Departament d’Economia i Hisenda a les Terres de l’Ebre, a la Catalunya Central, a l’Alt Pirineu i Aran i al Penedès, que dependran de la Secretaria General. Com que no seran operatius de manera immediata, n’assumiran les funcions els serveis territorials de Barcelona, Lleida i Camp de Tarragona.

Finalment, també s’aprofita aquesta reestructuració per actualitzar les funcions d’algunes unitats i concretar-ne l’abast, com és el cas d’algunes unitats de la Secretaria d’Hisenda i de la Intervenció General, entre altres.

Així mateix, el Decret recull en un únic text els diversos decrets d’estructura existents –en concret, el Decret 43/2019, de 25 de febrer, modificat pel Decret 68/2020, de 14 de juliol, i el Decret 1/2020, de 8 de gener- i elimina la dispersió normativa actual. L’objectiu d’aquesta iniciativa és contribuir a una major transparència a través de la simplificació de les normes i de la millora de la regulació. Aquest Decret, format per 108 articles, 5 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries i 1 derogatòria i 6 finals, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined