El Govern aprova fer arribar vuit propostes concretes sobre el futur d'Europa a les institucions europees

El Govern aprova fer arribar vuit propostes concretes sobre el futur d'Europa a les institucions europees

query_builder   29 març 2022 12:44

event_note Nota de premsa

El Govern aprova fer arribar vuit propostes concretes sobre el futur d'Europa a les institucions europees

  • Els suggeriments van dirigits a assegurar una Unió plenament respectuosa amb la seva diversitat lingüística interna; establir els mecanismes per permetre ampliacions internes a les realitats polítiques de caràcter nacional; aprofundir en el model de governança i control democràtic actuals i reforçar el respecte als valors, drets i llibertats en què s’assenta la Unió

El Govern ha aprovat fer arribar vuit propostes concretes sobre l’esdevenir del projecte europeu a les institucions europees, en el marc de la Conferència sobre el Futur d’Europa (CoFoE) impulsada per la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea. A iniciativa del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, aquesta sèrie de propostes exposa les principals prioritats, necessitats i demandes de Catalunya: assegurar una Unió plenament respectuosa amb la seva diversitat lingüística interna, que faci possible que la llengua catalana hi adquireixi la condició de llengua oficial; establir els mecanismes necessaris per permetre ampliacions internes a les realitats polítiques de caràcter nacional que no disposen d’un estat propi, com és el cas de Catalunya; i aprofundir en el model de governança i control democràtic actuals i reforçar el respecte als valors, drets i llibertats en què s’assenta la Unió.

Totes les propostes estan avalades pel Llibre blanc del Pla Europa i per les respostes dels participants en l’enquesta en línia que el Govern va obrir al Portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya (https://participa.gencat.cat/processes/FuturEuropa/f/3375/).

Concretament, les vuit propostes que el Govern de la Generalitat de Catalunya farà arribar al plenari de la Conferència i a les institucions i organismes de la Unió són:

  1. Reconèixer el català com a llengua oficial de la Unió Europea, tal com recull l’article 6.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
  2. Impulsar totes aquelles accions i iniciatives que afavoreixin i promoguin el reconeixement del pluralisme i la diversitat lingüística de la Unió.
  3. Establir un mecanisme comú d’ampliació interna per a les nacions que, com la catalana, aspiren a esdevenir Estat a través de processos democràtics i que, a més, no volen renunciar a l’estatus de membres de la Unió Europea.
  4. Reforçar els mecanismes que la Unió Europea té a l’abast per protegir els valors en què es basa de respecte a la dignitat humana, llibertat, igualtat, democràcia, Estat de Dret i respecte dels drets humans, com ara els instruments que poden condicionar el desemborsament de fons europeus en el cas de no respecte a l’Estat de Dret, o la incorporació generalitzada de la votació per majoria qualificada en el procediment que permet activar l’article 7 del Tractat de la Unió Europea en el cas que aquests valors no siguin respectats pels estats membres.
  5. Reforçar el mètode comunitari de presa de decisions i estendre el vot per majoria qualificada en el Consell al conjunt dels procediments de presa de decisions.
  6. Emprendre les iniciatives polítiques que permetin reforçar els mecanismes de control de què disposa el Parlament Europeu sobre el conjunt del sistema institucional de la Unió.
  7. Assegurar el respecte dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat establerts en els tractats de la Unió, amb èmfasi especial en el respecte a les estructures constitucionals dels estats membres que garanteixen els àmbits d’autonomia regional i local, i vetllar per tal que en la gestió dels Fons Next Generation es respectin els principis de governança multinivell.
  8. Reformar el sistema institucional de la Unió en relació amb la capacitat d’actuació del Comitè de les Regions, promovent l’establiment en el seu si d’un àmbit institucionalitzat propi dels ens subestatals que disposen de competències legislatives.

Amb aquesta aportació, el Govern reitera el compromís ferm per impulsar i participar en les actuacions institucionals de la Unió que tenen com a objectiu reforçar la legitimitat democràtica de les seves polítiques i actuacions.

La participació del Govern a la CoFoE

El Govern va adoptar l’11 de maig de 2021 un primer acord respecte de la seva contribució al procés de reflexió iniciat per la CoFoE, en què es comprometia a impulsar la difusió del procés de participació ciutadana de la Conferència a Catalunya, en cooperació amb actors i agents econòmics, socials, culturals i acadèmics rellevants de la societat catalana.

Tot seguit, el Govern va obrir un procés participatiu sobre la matèria al Portal de participació ciutadana de la Generalitat, on es va habilitar una enquesta en línia en què es preguntava per l’opinió en relació amb determinats aspectes de la Unió Europea. D’altra banda, l’enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió ha introduït per primera vegada preguntes sobre el posicionament de la ciutadania en relació amb la Unió Europea.

També en el marc d’aquesta iniciativa, el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert va organitzar una campanya institucional, ‘Escolta, Europa’, per incentivar la participació catalana a la Conferència sobre el Futur d’Europa (CoFoE). La campanya va incloure l’organització, des del desembre del 2021 fins al febrer del 2022, d’un seguit de conferències i sessions de treball que van tenir lloc arreu del territori i dirigides fonamentalment a incentivar la participació de la societat catalana en els fòrums i debats oberts per les institucions de la Unió i en la plataforma esmentada. En total, es van fer set taules rodones temàtiques en cadascuna de les vegueries de Catalunya, acollides per les principals universitats i centres de recerca del país. Amb la participació d’analistes i experts en cadascuna de les matèries tractades, van contribuir a generar les condicions òptimes per tal que la ciutadania pogués participar en la Conferència de manera informada.

Aquestes actuacions recents agafen el relleu del procés participatiu que es va endegar el 2019 per fomentar la reflexió sobre les polítiques, prioritats i model institucional de la Unió, i que es va materialitzar en la publicació del Llibre blanc del Pla Europa.