Funció Pública

La mascareta ja no serà obligatòria en els centres de treball de la Generalitat

query_builder   20 abril 2022 16:38

event_note Nota de premsa

La mascareta ja no serà obligatòria en els centres de treball de la Generalitat

  • La Mesa General de la Funció Pública, reunida avui, ha acordat la creació d’un grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat a l’ocupació pública 
  • La MEPACG ha aprovat també la nova instrucció de mesures per la COVID-19 i millores en la flexibilitat horària per motius de conciliació, així com mesures específiques adreçades a famílies monoparentals o enllaçades
reunió MEPAGC

El Govern i les organitzacions sindicals han acordat avui constituir un grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat a l’ocupació pública amb l’objectiu de negociar aspectes concrets del procés d’estabilització de l’ocupació que la Generalitat ha de dur a terme. Aquest procés afecta 59.000 llocs de treball i té l’objectiu de situar la temporalitat per sota del 8% abans de finals del 2024. Es durà a terme amb un procés extraordinari amb dues vies, concurs de mèrits i concurs oposició, i també per mitjà de les convocatòries ordinàries.

L’acord s’ha pres en el marc de la Mesa General de l’Empleat Públic de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC), que s’ha reunit avui i que també ha acordat la instrucció amb les noves mesures als centres de treball per al personal de la Generalitat amb motiu de la COVID-19.

A partir de la publicació d’aquesta instrucció al DOGC, i amb caràcter general, l’ús de la mascareta no serà obligatori als centres de treball de la Generalitat de Catalunya.

Únicament el personal especialment sensible a l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 o el personal diagnosticat de COVID -19 hauran de portar mascareta de forma obligatòria, i, sempre que ho permeti la naturalesa de la seva activitat laboral, podran prestar serveis en règim de teletreball durant les cinc jornades laborals de la setmana.

Millores en la conciliació 

La MEPAGC ha aprovat també onze noves mesures per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar del personal de la Generalitat. Les noves mesures, que ja van ser negociades amb les organitzacions sindicals en el grup de treball sobre conciliació, preveuen, entre altres, nous supòsits per al gaudiment de permisos existents o l’adaptació del marc regulador a noves realitat familiars.

En aquest sentit, s’estableixen millores en el gaudiment de les reduccions de jornada i de la flexibilitat horària per motius de conciliació, així com mesures específiques adreçades a famílies monoparentals o enllaçades. Entre aquestes millores, destaca el gaudiment a temps parcial dels permisos de naixement i adopció a partir de la sisena setmana posterior al part o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció; la compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació; l’equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades o la inclusió del cònjuge o parella de fet en els permisos de conciliació.

La Direcció General de Funció Pública també impulsarà i realitzarà les accions necessàries perquè es puguin prestar serveis en règim de teletreball en espais de cotreball en els departaments de la Generalitat i en aquelles seus corporatives on es disposi d’espai per fer-ho.

1  

Imatges

Reunió de la MEPAGC

Reunió de la MEPAGC 1661