Acords Voluntaris

El Programa d'acords voluntaris per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle arriba a les 230 organitzacions adherides

query_builder   26 abril 2022 09:31

event_note Nota de premsa

El Programa d'acords voluntaris per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle arriba a les 230 organitzacions adherides

  • Entre el 2019 i 2020, aquestes organitzacions han aconseguit una reducció de les emissions de CO2 derivades del consum d’electricitat del 10%

L’any 2021, les organitzacions adherides al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) han arribat a ser 230. El Programa és una iniciativa de la Generalitat, gestionada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), que dona eines, suport i reconeixement a les organitzacions que voluntàriament volen reduir les seves emissions de GEH més enllà del que obliga la normativa. Del total d’organitzacions, el 72% són empreses privades, un 14%, administració pública, el 10% són onegés, i un 4%, altres. Per demarcacions, la majoria, el 68%, es troba a la demarcació de Barcelona.

Totes elles s’han compromès a fer un seguiment anual de les seves emissions de GEH a través de l’elaboració d’un inventari de les diferents fonts d’emissió directes i indirectes significatives. L’OCCC posa a la seva disposició una calculadora per facilitar l’elaboració d’aquest inventari i implementar cada any mesures de reducció d’emissions. Amb una mesura anual que sigui significativa i quantificable, és suficient. De manera voluntària, poden compensar una part o la totalitat de les emissions que no han pogut reduir internament.

Afavorint la reducció

Entre els anys 2010 i 2021, les organitzacions adherides han plantejat 2.813 mesures de reducció d’emissions. En aquest període s’han implementat un 73% del total de les mesures comunicades, el 48% de les quals adreçades a reduir les emissions de l’electricitat, un 23% a reduir les emissions directes de l’organització (consums de combustibles fòssils de les instal·lacions fixes, consums dels vehicles de la flota pròpia, reducció de fuites de gasos fluorats o, minoritàriament, reducció d’emissions de procés), un 14% a reduir altres emissions indirectes (emissions dels viatges de negoci, del tractament de residus, etc.) i un 15% a la sensibilització de la plantilla.

Infografia Acords Voluntaris

Entre el 2019 i 2020, aquestes organitzacions han incrementat el consum elèctric d’origen renovable un 9%, han passat de 1.305.547 MWh a 1.429.238 MWh. De fet, el 63% de les organitzacions adherides al Programa compren electricitat 100% renovable per a una part o per al total del seu consum elèctric. En conjunt, s’ha aconseguit una reducció de les emissions de GEH directes i indirectes de l’electricitat del 10%. Els motius principals de la reducció són la implementació de mesures d’estalvi i eficiència, tant en instal·lacions fixes com en vehicles, el control de les fuites de gasos fluorats, la compra d’electricitat 100% renovable, una reducció del 2% del consum elèctric global i també els efectes de la pandèmia per covid-19 (teletreball, reduccions d’activitat, etc.).

Fotografia de les adhesions

El sector que està més representat dins el Programa és el de les consultories i enginyeries i el sector industrial, amb un 21% i un 18%, respectivament. Dins el sector industrial, les empreses del sector metal·lúrgic, maquinària, elèctric i automoció, i la indústria alimentària són les majoritàries, amb 10 i 11 organitzacions, respectivament. En tercer lloc trobem el sector de la logística i el transport de viatgers amb un 10% i un total de 22 organitzacions. Les organitzacions amb finalitats socials i les empreses associades a la construcció tenen una representativitat d’un 6% i 14 organitzacions adherides. La resta pertanyen a diferents àmbits, que es troben per sota del 6% de representació respecte del total.

 

1  

Fitxers adjunts

Infografia

Infografia
PDF | 925